HP LaserJet 2200 Printer series - Diagnostyka b¸êdów PostScript

background image

Diagnostyka błędów PostScript

Poniższe sytuacje są specyficzne dla języka PS i mogą wystąpić przy
używaniu kilku języków drukarki.

Uwaga

Uwaga

Uwaga

Uwaga

Aby otrzymywać drukowane lub wyświetlane na ekranie komunikaty błędów

PS, otwórz okno dialogowe Opcje druku i zaznacz pole obok sekcji Błędy

PS. Ta funkcja jest dostępna również w polu wyboru Wydruk błędów PS w

konfiguracji urządzenia HP LaserJet.

Błędy PS

Błędy PS

Błędy PS

Błędy PS

Objaw

Objaw

Objaw

Objaw

Możliwa przyczyna

Możliwa przyczyna

Możliwa przyczyna

Możliwa przyczyna

Rozwiązanie

Rozwiązanie

Rozwiązanie

Rozwiązanie

Zlecenie drukowane jest
czcionką Courier (domyślny krój
czcionki w drukarce), a nie
wybranym krojem pisma.

Żądany krój pisma nie jest
pobrany. W drukarce mogła
zostać przeprowadzona zmiana
języka do drukowania zlecenia na
język PCL tuż przed otrzymaniem
zlecenia w języku PS.

Pobierz odpowiednią czcionkę i
ponownie wyślij zlecenie druku.
Sprawdź rodzaj i położenie
czcionki. Jeżeli to możliwe,
pobierz czcionkę do drukarki.
Sprawdź w dokumentacji
oprogramowania.

Strona formatu Legal jest
drukowana z przyciętymi
marginesami.

Zlecenie jest zbyt złożone.

Można spróbować wydrukować
zlecenie przy rozdzielczości
600 dpi, uprościć zlecenie
lub rozszerzyć pamięć.

Drukowana jest strona
błędów PS.

Drukowane zlecenie może nie
być w języku PS.

Upewnij się, że drukowane
zlecenie jest w języku PS.
Sprawdź, czy aplikacja była
przygotowana na przesłanie
ustawienia lub pliku
nagłówkowego PS do drukarki.

background image

PO

Rozdział 4 Rozwiązywanie problemów 111

111

111

111

Błędy specyficzne

Błędy specyficzne

Błędy specyficzne

Błędy specyficzne

Błąd sprawdzania limitu

Zlecenie jest zbyt złożone.

Można spróbować wydrukować
zlecenie przy rozdzielczości
600 dpi, uprościć zlecenie lub
rozszerzyć pamięć.

Błąd VM

Błąd czcionki

W sterowniku drukarki nastaw
nieograniczoną ilość czcionek
do pobrania.

Sprawdzanie zakresu

Błąd czcionki

W sterowniku drukarki nastaw
nieograniczoną ilość czcionek
do pobrania.

Błędy PS (ciąg dalszy)

Błędy PS (ciąg dalszy)

Błędy PS (ciąg dalszy)

Błędy PS (ciąg dalszy)

Objaw

Objaw

Objaw

Objaw

Możliwa przyczyna

Możliwa przyczyna

Możliwa przyczyna

Możliwa przyczyna

Rozwiązanie

Rozwiązanie

Rozwiązanie

Rozwiązanie

background image

112

112

112

112 Rozdział 4 Rozwiązywanie problemów

PO

background image

PO

Rozdział 5 Obsługa i pomoc techniczna 113

113

113

113

5