HP LaserJet 2200 Printer series - Wk¸adanie materia¸ów do podajnika 1

background image

Wkładanie materiałów do podajnika 1

Wkładanie materiałów do podajnika 1

Wkładanie materiałów do podajnika 1

Wkładanie materiałów do podajnika 1

Podajnik 1 (wielofunkcyjny) może pomieścić
do 100 arkuszy papieru i do 10 kopert.

1

11

1

Otwórz podajnik 1, pociągając w dół
przednią pokrywę.

2

22

2

Wysuń plastykową podpórkę podajnika.
Jeżeli długość wkładanego materiału
przekracza 229 mm (9 cali), otwórz
również podpórkę.

3

33

3

Przesuń prowadnice szerokości
papieru tak, aby o nieco przekraczały
szerokość materiału.

4

44

4

Włóż materiał do podajnika (krótszą
krawędzią do wnętrza, stroną do
zadrukowania w górę). Materiał
powinien się znajdować pośrodku
pomiędzy prowadnicami i pod
uchwytami na prowadnicach.

5

55

5

Przesuń prowadnice do środka tak, aby
lekko dotykały pliku materiałów po obu
stronach, ale tak, aby go nie wyginały.
Sprawdź, czy papier mieści się pod
uchwytami prowadnic szerokości.

Uwaga

Uwaga

Uwaga

Uwaga

Nie należy dokładać materiałów do podajnika
1 w trakcie drukowania. Może to spowodować
zacięcie się papieru. W trakcie drukowania nie
należy zamykać przednich drzwiczek.

Informacje o materiałach z nadrukiem
znajdują się w rozdziale Drukowanie na
papierze firmowym i gotowych formularzach.

Informacje o kopertach i nalepkach
można znaleźć w rozdziale Drukowanie na
kopertach lub Drukowanie na nalepkach.

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

5

5

5

5

background image

38

38

38

38 Rozdział 2 Prace drukarskie

PO

Wkładanie materiałów do podajnika 2 lub

Wkładanie materiałów do podajnika 2 lub

Wkładanie materiałów do podajnika 2 lub

Wkładanie materiałów do podajnika 2 lub

opcjonalnego podajnika 3 na 250 arkuszy

opcjonalnego podajnika 3 na 250 arkuszy