HP LaserJet 2200 Printer series - Wk¸adanie materia¸ów do opcjonalnego podajnika 3na 500 arkuszy

background image

Wkładanie materiałów do opcjonalnego podajnika

Wkładanie materiałów do opcjonalnego podajnika

Wkładanie materiałów do opcjonalnego podajnika

Wkładanie materiałów do opcjonalnego podajnika

3 na 500 arkuszy

3 na 500 arkuszy

3 na 500 arkuszy

3 na 500 arkuszy

Uwaga

Uwaga

Uwaga

Uwaga

Opcjonalny podajnik na 500 arkuszy
(podajnik 3) obsługuje jedynie papier o
formacie Letter lub A4.

1

11

1

Wysuń podajnik z drukarki i wyjmij
znajdujący się w nim papier.

2

22

2

Aby nastawić rozmiar na papier o
formacie Letter, pociągnij w górę tylną
blokadę, a aby nastawić rozmiar A4,
wciśnij tylną blokadę papieru.

3

33

3

W przypadku papieru o formacie
Letter przesuń boczne prowadnice
szerokości tak szeroko, jak to możliwe,
a w przypadku papieru o formacie A4
przesuń prowadnice do środka
do oporu.

4

44

4

Włóż materiały i upewnij się, że leżą
płasko w podajniku. Materiał powinien
się znajdować poniżej haczyków z
boków i z tyłu podajnika.

5

55

5

Wsuń podajnik z powrotem
do drukarki.

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

5

5

5

5

background image

PO

Rozdział 2 Prace drukarskie 41

41

41

41