HP LaserJet 2200 Printer series - Drukowanie na obu stronach papieru (dupleksowanie)

background image

Drukowanie na obu stronach papieru
(dupleksowanie)

(dupleksowanie)

(dupleksowanie)

(dupleksowanie)

Drukarka może drukować automatycznie na obu stronach papieru.
Ta czynność jest nazywana dupleksowaniem lub drukowaniem
obustronnym.

Duplekser obsługuje formaty papieru A4, 8,5 x 13 i Legal.

Jeżeli chcesz drukować obustronnie na materiale o innym formacie lub
gramaturze (na przykład na papierze cięższym niż 105 g/m

2

lub na bardzo

cienkim papierze), po wydrukowaniu pierwszej strony musisz włożyć papier
do drukarki ręcznie. Papier musi być włożony do drukarki ręcznie również
wtedy, kiedy w sterowniku drukarki wybrana jest opcja Prosta ścieżka
papieru. Przeprowadź instrukcje sterownika.

Wskazówki dotyczące drukowania obustronnego

Wskazówki dotyczące drukowania obustronnego

Wskazówki dotyczące drukowania obustronnego

Wskazówki dotyczące drukowania obustronnego

PRZESTROGA

PRZESTROGA

PRZESTROGA

PRZESTROGA

Nie drukuj obustronnie na nalepkach, foliach lub pergaminie. Może to

spowodować uszkodzenie drukarki i zacinanie się papieru.

Aby drukować na obu stronach papieru, należy przeprowadzić wybór w
aplikacji oprogramowania lub w sterowniku drukarki (w karcie Wykończenie
wybierz Druk obustronny). W systemach operacyjnych innych niż Windows
ta funkcja może być dostępna w oprogramowaniu HP Web JetAdmin
(zob. HP Web JetAdmin).

Uwaga

Uwaga

Uwaga

Uwaga

Przy korzystaniu z wbudowanego dupleksera zadrukowany papier może

częściowo wystawać z górnego pojemnika wyjściowego. Nie wyjmuj

papieru, dopóki drukowanie obustronne nie będzie zakończone.

background image

48

48

48

48 Rozdział 2 Prace drukarskie

PO

Orientacja papieru przy drukowaniu obustronnym

Orientacja papieru przy drukowaniu obustronnym

Orientacja papieru przy drukowaniu obustronnym

Orientacja papieru przy drukowaniu obustronnym

(dupleksowanie)

(dupleksowanie)

(dupleksowanie)

(dupleksowanie)

Duplekser drukuje najpierw drugą stroną papieru. Orientacja papieru
powinna być taka, jak na poniższej ilustracji.

!

W przypadku podajnika 1 włóż arkusz pierwszą stroną do
zadrukowania w dół i dolną, krótszą krawędzią w stronę drukarki.

!

W przypadku pozostałych podajników włóż arkusz pierwszą stroną do
zadrukowania w górę i górną, krótszą krawędzią w stronę drukarki.

Uwaga

Uwaga

Uwaga

Uwaga

Kiedy w drukarce znajduje się wbudowany duplekser, nie będzie on działał,

jeżeli tylny pojemnik wyjściowy jest otwarty.

Podajnik 1

Podajnik 1

Podajnik 1

Podajnik 1

Pozostałe podajniki

Pozostałe podajniki

Pozostałe podajniki

Pozostałe podajniki

background image

PO

Rozdział 2 Prace drukarskie 49

49

49

49

Opcje układu dotyczące drukowania obustronnego

Opcje układu dotyczące drukowania obustronnego

Opcje układu dotyczące drukowania obustronnego

Opcje układu dotyczące drukowania obustronnego

Cztery opcje orientacji druku są przedstawione na poniższej ilustracji.
Te opcje są dostępne wtedy, kiedy w kracie Wykończenie sterownika
drukarki jest wybrana opcja Druk obustronny.

Uwaga

Uwaga

Uwaga

Uwaga

W systemach operacyjnych innych niż Windows ta funkcja może być

dostępna w oprogramowaniu HP Web JetAdmin (zob. HP Web JetAdmin).

1. Przewracanie stron

w górę (pejzaż wzdłuż

dłuższej krawędzi)

4. Przewracanie stron poziomo

(portret wzdłuż dłuższej krawędzi)

3. Przewracanie

stron w górę

(portret wzdłuż

krótszej krawędzi)

2. Przewracanie stron poziomo

(pejzaż wzdłuż krótszej krawędzi)

1. Przewracanie stron w górę
(pejzaż wzdłuż dłuższej krawędzi)

Ten układ jest używany często w rachunkowości, przetwarzaniu
danych oraz w aplikacjach arkuszowych. Co drugi wydrukowany
obraz jest ułożony odwrotnie (do góry nogami). Strony są ułożone
tak, aby można je było czytać w sposób ciągły z góry na dół.

2. Przewracanie stron poziomo
(pejzaż wzdłuż krótszej krawędzi)

Każdy wydrukowany obraz jest ułożony prawą stroną w górę.
Strony są odczytywane z góry na dół po lewej stronie, a potem z
góry na dół po prawej stronie.

3. Przewracanie stron w górę
(portret wzdłuż krótszej krawędzi)

Taki układ jest często używany w buforach. Co drugi wydrukowany
obraz jest ułożony odwrotnie (do góry nogami). Strony są ułożone
tak, aby można je było czytać w sposób ciągły z góry na dół.

4. Przewracanie stron poziomo
(portret wzdłuż dłuższej krawędzi)

Jest to układ domyślny i najczęściej używany, gdzie każdy
wydrukowany obraz jest ułożony prawą stroną w górę. Strony są
odczytywane z góry na dół po lewej stronie, a potem z góry na dół
po prawej stronie.

background image

50

50

50

50 Rozdział 2 Prace drukarskie

PO

Drukowanie na papierze firmowym i gotowych

Drukowanie na papierze firmowym i gotowych

Drukowanie na papierze firmowym i gotowych