HP LaserJet 2200 Printer series - Drukowanie na materia¸ach nietypowych formatów lub na kartonie

background image

Drukowanie na materiałach nietypowych
formatów lub na kartonie

formatów lub na kartonie

formatów lub na kartonie

formatów lub na kartonie

Pocztówki, karty (katalogowe) 3 x 5 cali i inne materiały nietypowych
rozmiarów można drukować z podajnika 1. Minimalny rozmiar materiału
wynosi 76 x 127 mm (3 x 5 cali), natomiast maksymalny rozmiar materiału
wynosi 216 x 356 mm (8,5 x 14 cali).

Uwaga

Uwaga

Uwaga

Uwaga

Przy stosowaniu materiałów o formacie o długości mniejszej niż 178 mm

(7 cala) może występować zacięcie papieru. Powodem może być

przechowywanie papieru w nieodpowiednich warunkach. Aby uzyskać jak

najlepsze wyniki należy przechowywać papier w odpowiednich warunkach i

należycie się z nim obchodzić. (Zajrzyj do rozdziału Warunki otoczenia

drukarki i miejsce przechowywania papieru.) Można również użyć materiałów

innego producenta.

Wskazówki dotyczące materiałów nietypowych rozmiarów i kartonów:

!

Materiały należy wkładać do podajnika 1 krótszą krawędzią. Jeżeli
chcesz drukować w orientacji pejzażowej, ustawienie to należy
przeprowadzić z oprogramowania. Wkładanie papieru dłuższą
krawędzią może spowodować zacięcie się papieru.

!

Należy stosować tylny pojemnik wyjściowy, aby zmniejszyć stopień
zwijania się materiału.

!

Nie należy drukować na materiałach o rozmiarach mniejszych niż
76 mm szerokości (3 cale) lub 127 mm (5 cali) długości.

!

W aplikacji oprogramowania należy nastawić marginesy na co najmniej
6,4 mm (0,25 cala) od krawędzi materiału.

Więcej informacji znajdziesz w rozdziale Specyfikacje materiałów.

background image

PO

Rozdział 2 Prace drukarskie 47

47

47

47

Drukowanie na obu stronach papieru

Drukowanie na obu stronach papieru

Drukowanie na obu stronach papieru