HP LaserJet 2200 Printer series - Drukowanie na kopertach

background image

Drukowanie na kopertach

Drukowanie na kopertach

Drukowanie na kopertach

Drukowanie na kopertach

PRZESTROGA

PRZESTROGA

PRZESTROGA

PRZESTROGA

Przed włożeniem kopert do podajnika 1
należy się upewnić, że nie są one
uszkodzone i że są od siebie oddzielone.
Nie należy używać kopert ze spinaczami,
zatrzaskami, okienkami, wykładzinami,
paskami samoprzylepnymi i innymi
materiałami syntetycznymi. Więcej
informacji można znaleźć w rozdziale
Specyfikacje materiałów.

1

11

1

Otwórz podajnik 1, pociągając w dół
przednią pokrywę.

2

22

2

Otwórz tylny pojemnik wyjściowy,
pociągając w dół jego górną część.
Wysuń zupełnie podpórkę.

Uwaga

Uwaga

Uwaga

Uwaga

Stosowanie tylnego pojemnika wyjściowego
zmniejsza stopień zwijania się kopert.

3

33

3

Wysuń prowadnice szerokości
podajnika 1nieco szerzej,
niż szerokość kopert.

Ciąg dalszy na następnej stronie.

Ciąg dalszy na następnej stronie.

Ciąg dalszy na następnej stronie.

Ciąg dalszy na następnej stronie.

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

background image

PO

Rozdział 2 Prace drukarskie 43

43

43

43

4

44

4

Włóż koperty do podajnika krótszą
krawędzią do wnętrza, stroną do
zadrukowania w górę. Koperta musi
być wsunięta do podajnika krawędzią,
przy której jest miejsce na znaczek.

5

55

5

Przesuń prowadnice do środka tak,
aby lekko dotykały stosu kopert, nie
wyginając go. Koperty powinny się
znajdować pośrodku pomiędzy
prowadnicami i pod uchwytami na
prowadnicach.

Uwaga

Uwaga

Uwaga

Uwaga

Jeżeli klapka koperty znajduje się przy
krótszej krawędzi, to tę krawędź należy
wsunąć do podajnika napierw.

Przy stosowaniu materiałów o formacie o
długości mniejszej niż 178 mm (7 cali)
może występować zacięcie papieru.
Powodem może być przechowywanie
papieru w nieodpowiednich warunkach.
Aby uzyskać jak najlepsze wyniki należy
przechowywać papier w odpowiednich
warunkach i należycie się z nim obchodzić.
(Zajrzyj do rozdziału Warunki otoczenia
drukarki i miejsce przechowywania

papieru.) Można również użyć materiałów
innego producenta.

4

4

4

4

5

5

5

5

background image

44

44

44

44 Rozdział 2 Prace drukarskie

PO