HP LaserJet 2200 Printer series - Cechy urz¶dzenia HP LaserJet Konfiguracja i program narzêdziowy HP LaserJet

background image

Cechy urządzenia HP LaserJet
Konfiguracja i program narzędziowy HP LaserJet

Konfiguracja i program narzędziowy HP LaserJet

Konfiguracja i program narzędziowy HP LaserJet

Konfiguracja i program narzędziowy HP LaserJet

Ustawienia konfiguracji urządzenia HP LaserJet oraz programu
narzędziowego HP LaserJet zapewniają dostęp do wielu funkcji.

Uwaga

Uwaga

Uwaga

Uwaga

Ustawienia sterownika drukarki i programu komputerowego mają

pierwszeństwo przed ustawieniami drukarki, przeprowadzonymi w narzędziu

konfiguracyjnym. (Ustawienia programu komputerowego mają

pierwszeństwo przed ustawieniami sterownika drukarki.)

Dostęp do konfiguracji urządzenia lub programu

Dostęp do konfiguracji urządzenia lub programu

Dostęp do konfiguracji urządzenia lub programu

Dostęp do konfiguracji urządzenia lub programu

narzędziowego HP LaserJet

narzędziowego HP LaserJet

narzędziowego HP LaserJet

narzędziowego HP LaserJet

Windows

Windows

Windows

Windows

1. Wybierz Start, a następnie Programy.

2. Wybierz HP LaserJet 2200, a następnie Narzędzia.

3. Wybierz opcję Konfiguracja urządzenia HP LaserJet.

background image

58

58

58

58 Rozdział 2 Prace drukarskie

PO

Macintosh

Macintosh

Macintosh

Macintosh

1. Otwórz folder HP LaserJet.

2. Kliknij dwa razy na program narzędziowy HP LaserJet.

3. Wybierz opcję Drukarka.

4. Wybierz Ustawienia i zmień standardowe ustawienia drukarki.

Strona konfiguracji

Strona konfiguracji

Strona konfiguracji

Strona konfiguracji

Drukowanie listy aktualnych ustawień drukarki, dostępnych źródeł i
zainstalowanych opcji.

Strona pokazowa

Strona pokazowa

Strona pokazowa

Strona pokazowa

Wydruk tej strony wskaże, czy drukarka jest zainstalowana i czy pracuje
poprawnie.

Lista czcionek PCL

Lista czcionek PCL

Lista czcionek PCL

Lista czcionek PCL

Drukowanie listy aktualnie zainstalowanych w drukarce i dostępnych
czcionek PCL i PCL-XL łącznie z modułami DIMM (moduł podwójnej
pamięci liniowej) lub stale pobieranych czcionek.

Język

Język

Język

Język

Kliknij na strzałkę w dół, a następnie wybierz język (na przykład angielski,
francuski lub niemiecki) drukowania stron raportów, takich jak strona
konfiguracji i strona pokazowa.

Blokada podajnika

Blokada podajnika

Blokada podajnika

Blokada podajnika

Blokada podajnika jest cechą, pozwalającą na “zablokowanie” podajnika
tak, aby drukarka mogła pobierać z niego papier tylko na wyraźne polecenie,
lub kiedy wymagany jest podajnik, mający pierwszeństwo, a wszystkie
odblokowane podajniki są puste. Ta funkcja jest przydatna przy wkładaniu do
podajnika specjalnego papieru, na przykład papieru firmowego. Na przykład
kiedy źródłem podawania papieru jest “Pierwszy dostępny podajnik”,
a podajnik 1 jest zablokowany, drukarka będzie pobierać papier tylko z
pozostałych podajników, czyli z podajnika 2 lub podajnika 3, jeżeli jest
zainstalowany. Z zablokowanego podajnika można drukować, ale potrzeba
określić źródło. Zobacz rozdział Wybór źródła papieru.

Uwaga

Uwaga

Uwaga

Uwaga

Ta funkcja nie pozwala na zablokowanie wszystkich podajników.

Jeden podajnik musi być odblokowany.

background image

PO

Rozdział 2 Prace drukarskie 59

59

59

59

Windows

Windows

Windows

Windows

1. Uruchom konfiguracyjny program narzędziowy HP LaserJet lub

oprogramowanie HP Web JetAdmin.

2. W karcie Ustawienia podajnika wybierz podajnik, który chcesz

zablokować.

Macintosh

Macintosh

Macintosh

Macintosh

W komputerach Macintosh to ustawienie jest dostępne w programie
narzędziowym HP LaserJet. (Zajrzyj do rozdziału Dostęp do konfiguracji
urządzenia lub programu narzędziowego HP LaserJet.)

Drukowanie według formatu papieru

Drukowanie według formatu papieru

Drukowanie według formatu papieru

Drukowanie według formatu papieru

Uwaga

Uwaga

Uwaga

Uwaga

Drukowanie według rodzaju papieru jest opisane w rozdziale Blokada

podajnika.

W konfiguracji drukarki można wybrać opcję wyboru papieru według
formatu (na przykład Letter lub A4), jako alternatywę wyboru według
źródła (podajnika papieru).

Jeżeli często używa się kilku różnych formatów papieru, po poprawnym
skonfigurowaniu podajników przy pomocy konfiguracji urządzenia
HP LaserJet nie potrzeba sprawdzać przed drukowaniem, jaki format
jest włożony do poszczególnych podajników.

Aby drukować według formatu papieru, przeprowadź następujące kroki:

1. Pamiętaj o poprawnym nastawieniu podajników i włożeniu

odpowiedniego papieru. (Przeczytaj rozdziały o wkładaniu papieru,
począwszy od Wkładanie materiałów do podajnika 1.)

2. W karcie Ustawienia podajnika w konfiguracji urządzenia HP LaserJet

przyporządkuj format papieru do poszczególnych podajników.

3. W programie komputerowym lub w sterowniku drukarki wybierz

odpowiedni format papieru. W aplikacji Windows kliknij Plik, a
następnie ustawienia strony (aplikacja), lub kliknij Plik i wybierz
opcję Drukarka, a następnie Właściwości (sterownik).

Uwaga

Uwaga

Uwaga

Uwaga

Ustawienia formatu można przeprowadzać również w programie

HP Web JetAdmin. Zobacz rozdział HP Web JetAdmin.

Ustawienia sterownika drukarki i programu komputerowego mają

pierwszeństwo przed ustawieniami drukarki, przeprowadzonymi w

narzędziu konfiguracyjnym. (Ustawienia programu komputerowego

mają pierwszeństwo przed ustawieniami sterownika drukarki.)

background image

60

60

60

60 Rozdział 2 Prace drukarskie

PO

Zachowywanie ustawień w pliku

Zachowywanie ustawień w pliku

Zachowywanie ustawień w pliku

Zachowywanie ustawień w pliku

Ta funkcja pozwala na proste zachowywanie aktualnych ustawień
urządzenia w pliku tak, aby można je było wykorzystać w przyszłości.
Kliknij na ten przycisk, by zachować aktualne ustawienia w plikach na
wszystkich kartach.

Pobieranie ustawień z pliku

Pobieranie ustawień z pliku

Pobieranie ustawień z pliku

Pobieranie ustawień z pliku

Kliknij na ten przycisk, by pobrać zestaw wcześniejszych ustawień
urządzenia z pliku. Po pobraniu tych ustawień kliknij przycisk OK lub
Zastosuj, by zaktualizować wszystkie ustawienia urządzenia do
pobranych wartości.

background image

PO