HP LaserJet 2200 Printer series - ¯ywotnoœæ kasety z tonerem

background image

Żywotność kasety z tonerem

Żywotność kasety z tonerem

Żywotność kasety z tonerem

Żywotność kasety z tonerem

Żywotność kasety z tonerem zależy od ilości tonera, zużywanego na prace
drukarskie. Przy drukowaniu tekstu z 5% pokryciem kaseta z tonerem do
drukarki z serii HP LaserJet 2200 wystarczy na wydrukowanie przeciętnie
5000 stron. Odnosi się to sytuacji, kiedy gęstość druku jest ustawiona na
wartość 3, a tryb EconoMode jest wyłączony. (Są to ustawienia domyślne.)