HP LaserJet 2200 Printer series - Czyszczenie drukarki

background image

Czyszczenie drukarki

Czyszczenie drukarki

Czyszczenie drukarki

Czyszczenie drukarki

Aby zapewnić dobrą jakość druku, po każdej wymianie kasety z tonerem
lub pojawieniu się problemu z drukiem przeprowadź proces czyszczenia,
opisany na następnych stronach. W miarę możliwości należy chronić
drukarkę przed kurzem i innymi zanieczyszczeniami.

!

Obudowę drukarki można czyścić przy pomocy lekko nawilżonej
ściereczki.

!

Wnętrze drukarki należy czyścić suchą, nie strzępiącą się tkaniną.

PRZESTROGA

PRZESTROGA

PRZESTROGA

PRZESTROGA

Nie wolno używać do czyszczenia środków na bazie amoniaku, ani

przechowywać ich w pobliżu drukarki. Podczas czyszczenia drukarki należy

uważać, by nie dotknąć rolki przenoszącej (pod kasetą z tonerem). Tłuszcz z

naskórka na rolce może wpłynąć na obniżenie jakości druku.