HP LaserJet 2200 Printer series - Instalacja w komputerze Macintosh

background image

Instalacja w komputerze Macintosh

Instalacja w komputerze Macintosh

Instalacja w komputerze Macintosh

Instalacja w komputerze Macintosh

Uwaga

Uwaga

Uwaga

Uwaga

Do korzystania z PPD potrzebny jest zainstalowany sterownik

Apple LaserWriter 8. Użyj sterownika Apple LaserWriter 8,

dostarczonego razem z komputerem Macintosh.

Przed rozpoczęciem instalacji wyłącz zabezpieczenie antywirusowe.

1. Uruchom program instalacyjny, umieszczając dysk HP LaserJet 2200

w napędzie CD-ROM. Na pulpicie pojawi się okno instalacyjne.

2. Wybierz odpowiedni język i kliknij dwa razy ikonę programu

instalacyjnego.

3. Przeprowadź wyświetlane instrukcje.

Uwaga

Uwaga

Uwaga

Uwaga

Dysk HP LaserJet 2200 zawiera oprogramowanie w wielu wersjach

językowych. Po wybraniu języka instalacji i podwójnym kliknięciu polecenia

Install (Zainstaluj) w odpowiednim języku, ekrany instalacyjne będą

wyświetlane w tym języku.

4. Aby sprawdzić, czy instalacja się powiodła, otwórz wybraną aplikację

oprogramowania i otwórz lub utwórz zwykły dokument.

5. Upewnij się, że pojawiła się właściwa nazwa drukarki i

wydrukuj dokument.

6. Jeżeli dokument zostanie wydrukowany prawidłowo oznacza to, że

instalacja została zakończona. (Jeżeli nic nie zostanie wydrukowane
lub dokument zostanie wydrukowany nieprawidłowo, zajrzyj do
rozdziału Lista diagnostyczna.)

Połączenie przez przewód USB

Połączenie przez przewód USB

Połączenie przez przewód USB

Połączenie przez przewód USB

1. Otwórz narzędzie drukarki na pulpicie Apple.

2. Wybierz “Printer (USB)” (Drukarka USB) i kliknij przycisk OK.

3. W oknie USB Printer Selection (Wybór drukarki USB) kliknij

Change (Zmień).

4. Wybierz drukarkę HP LaserJet 2200 i kliknij przycisk OK.

5. W “PPD” kliknij Auto Setup (Automatycznie).

6. Przed zamknięciem okna pamiętaj o zachowaniu

wprowadzonych zmian.

background image

16

16

16

16 Rozdział 1 Podstawowe informacje o drukarce

PO