HP LaserJet 2200 Printer series - Funkcje drukarki

background image

Funkcje drukarki

Funkcje drukarki

Funkcje drukarki

Funkcje drukarki

Szybki druk
Prędkość

!

Drukuje z prędkością 19 stron ma minutę na papierze o formacie Letter i
18 stron na minutę na papierze o formacie A4 (z formaterem typu RISC).

Wbudowane
dupleksowanie

!

Drukowanie na obu stronach arkusza papieru (drukowanie dwustronne)
jest standardową funkcją drukarki z duplekserem, zamontowanym do
ścieżki podawania papieru. (Zajrzyj do rozdziału Drukowanie na obu
stronach papieru (dupleksowanie))

Doskonała
jakość druku

!

Prawdziwa rozdzielczość 1200 x 1200 punktów na cal (dpi) dla
tekstu i grafiki.

!

Technologia Resolution Enhancement (REt) zapewnia regulację rozmiaru
i rozmieszczenia wszystkich punktów na stronie w celu uzyskania
gładkich kątów, krzywych i krawędzi (tylko przy 300 i 600 dpi).

!

Regulowane ustawienia pomagają zoptymalizować jakość druku.

!

Kaseta z tonerem HP UltraPrecise posiada szczególnie drobny toner,
co zapewnia ostrość wydruków tekstowych i graficznych.

Różne możliwości
obsługi papieru

!

Regulowany podajnik 1 (wysuwany) na papier firmowy, koperty, nalepki,
klisze, materiały niestandardowe, pocztówki i papier ciężki.
Zobacz rozdział Wkładanie materiałów do podajnika 1.

!

Regulowany podajnik 2 lub opcjonalny podajnik na 250 arkuszy
(podajnik 3) na papier o standardowym formacie. Zobacz rozdział
Wkładanie materiałów do podajnika 2 lub opcjonalnego podajnika 3 na
250 arkuszy.

!

Opcjonalny podajnik na 500 arkuszy (podajnik 3) na papier o formacie
Letter lub A4. Zobacz rozdział Wkładanie materiałów do opcjonalnego
podajnika 3 na 500 arkuszy.

!

Dwa pojemniki wyjściowe: w zależności od potrzeb można wybrać górny
lub tylny pojemnik wyjściowy.

!

Prosta ścieżka papieru z podajnika 1 do tylnego pojemnika wyjściowego.

!

Wbudowana funkcja dupleksowania (Zobacz Drukowanie na obu
stronach papieru (dupleksowanie))

Rozszerzalność

!

Opcjonalny podajnik 3 (na 250 lub 500-arkuszy) sprawia, że nie potrzeba
często wkładać papieru do drukarki.

!

Karty wejścia/wyjścia (Enhanced Input Output - EIO). Zobacz rozdział
Porty interfejsowe.

!

Gniazda modułów DIMM (Dual In-line Memory Module), służące do
dodawania pamięci i czcionek.

Język PCL i czcionki
PCL drukarki

!

Zaletami języka PCL są: szybkie drukowanie, wbudowane technologie
skalowania Intellifont i TrueType, wbudowana grafika wektorowa
HP-GL/2 oraz zaawansowane możliwości tworzenia obrazu. Język PCL
6 zawiera również 45 skalowanych czcionek TrueType oraz jedną
bitmapową czcionkę dla drukarki wierszowej.

background image

4

44

4 Rozdział 1 Podstawowe informacje o drukarce

PO

Język i czcionki PS

!

Emulacja języka PostScript Level 2 z 35 wbudowanymi czcionkami PS.

Automatyczne
przełączanie języków

!

Kiedy w drukarce są zainstalowane opcjonalne języki (na przykład
emulacja PostScript Level 2), urządzenie automatycznie określa i
włącza odpowiedni język dla danego zadania drukowania.

Drukowanie
bezprzewodowe

!

Drukarka posiada funkcję obsługiwania bezprzewodowego drukowania z
urządzeń zgodnych z normą IrDA, takich jak komputery typu notebook,
aparatów fotograficznych, telefonów komórkowych lub urządzeń PDA
(Personal Digital Assistant).

!

Urządzenia JetSend IR mogą również korzystać z wbudowanego portu na
podczerwień Fast InfraRed.

!

IrReady 2000

Złącza interfejsowe

!

Dwukierunkowy port równoległy ECP typu B (zgodny z normą
IEEE-1284)

!

Port USB

!

Gniazdo EIO

!

Bezprzewodowy port na podczerwień (zgodny z normą IrDA)

Połączenia sieciowe

!

Drukarka jest wyposażona w gniazdo EIO dla serwerów druku
HP JetDirect EIO w celu umożliwienia szybiego i łatwego połączenia.

Ulepszona i
poszerzona pamięć

!

Drukarki z serii HP LaserJet 2200 są wyposażone w 8 MB pamięci, którą
można rozszerzyć do 72 MB przy pomocy dwóch dostępnych gniazd
DIMM. Większość dokumentów można drukować używając pamięci
standardowej, przy pomocy technologii ulepszania pamięci (MEt).
Przy pomocy technologii MEt dane są automatycznie kompresowane,
co podwaja pojemność pamięci drukarki i pozwala na wydruk bardziej
złożonych dokumentów.

Oszczędność energii

!

Drukarka oszczędza energię elektryczną poprzez zasadnicze obniżanie
zużycia energii, kiedy nie jest przeprowadzane drukowanie.

!

Jako partner programu E

NERGY

S

TAR

firma Hewlett-Packard jest

zobowiązana do tego, aby jej produkty spełniały wytyczne programu
E

NERGY

S

TAR

, dotyczące oszczędzania energii.

Oszczędny druk

!

Drukowanie w trybie n-up oraz drukowanie dwustronne przy pomocy
wbudowanego dupleksera pozwala na oszczędzanie papieru.
(Zobacz rozdział Drukowanie na obu stronach papieru (dupleksowanie)
oraz Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru (druk n-up).)

!

Drukowanie w trybie EconoMode pozwala na oszczędzanie tonera.

!

Rady dotyczące obniżenia zużycia papieru i przedłużenia żywotności
kasety z tonerem można znaleźć w rozdziale Prace drukarskie.

background image

PO

Rozdział 1 Podstawowe informacje o drukarce 5

55

5