HP LaserJet 2200 Printer series - Instalowanie karty HPJetDirect EIO

background image

Instalowanie karty HP JetDirect EIO

Instalowanie karty HP JetDirect EIO

1

11

1

Wyłącz drukarkę i odłącz przewód
zasilania.

2

22

2

Otwórz wejście przewodu
interfejsowego przyciskając uchwyty
zwalniające i wysuwając drzwiczki.
Odłącz wszystkie przewody
interfejsowe.

3

33

3

Znajdź gniazdo EIO. Mocno włóż
kartę HP JetDirect EIO do gniazda.
Dokręć śruby mocujące.

4

44

4

Podłącz odpowiedni przewód sieciowy
do karty EIO.

5

55

5

Podłącz ponownie przewód
(przewody) interfejsowe i przewód
zasilania. Załóż z powrotem drzwiczki
przewodu interfejsowego.
Włącz drukarkę.

Uwaga

Uwaga

Uwaga

Uwaga

Wydrukuj stronę konfiguracji i sprawdź,
czy na liście zainstalowanych opcji znajduje
się karta HP JetDirect EIO. Zajrzyj do
rozdziału Autotest/Strona konfiguracji.
Jeżeli ta strona nie zostanie wydrukowana w
odpowiednim języku, zajrzyj do rozdziału
Drukowanie stron specjalnych.

Po wydrukowaniu strony konfiguracji
zostanie również wydrukowana strona
konfiguracji HP JetDirect z opisem
konfiguracji sieciowej oraz informacja
o stanie.

4

4

4

4

1

1

1

1

3

3

3

3

5

5

5

5

4

4

4

4

2

2

2

2

background image

PO