HP LaserJet 2200 Printer series - Wskazówki dotycz¶ce pakowania drukarki do wysy¸ki

background image

Wskazówki dotyczące pakowania drukarki

Wskazówki dotyczące pakowania drukarki

do wysyłki

do wysyłki

do wysyłki

do wysyłki

!

Wyjmij i zachowaj wszystkie moduły DIMM (moduły podwójnej pamięci

liniowej), zainstalowane w drukarce.

!

Wyjmij i zachowaj wszystkie przewody oraz urządzenia opcjonalne,

zainstalowane w drukarce.

PRZESTROGA

PRZESTROGA

PRZESTROGA

PRZESTROGA

Napięcie elektrostatyczne może uszkodzić moduły DIMM. Podczas

obchodzenia się z modułami DIMM należy założyć na rękę opaskę

antystatyczną lub często dotykać powierzchni antystatycznego opakowania

DIMM, a następnie odsłoniętego metalu na drukarce. Wyjmowanie modułów

DIMM jest opisane w Instalowanie pamięci.

!

Wyjmij i zachowaj kasetę z tonerem.

PRZESTROGA

PRZESTROGA

PRZESTROGA

PRZESTROGA

Aby zapobiec uszkodzeniu kasety z tonerem włóż ją do jej oryginalnego

opakowania lub przechowuj ją w ciemnym miejscu.

!

Wyjmij i zachowaj kartę serwera EIO HP JetDirect.

!

Jeżeli to możliwe, używaj oryginalnego opakowania i materiałów

transportowych. (Klient ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia,

powstałe w czasie transportu, a wynikające z nieodpowiedniego

opakowania.) Jeżeli oryginalne opakowanie drukarki nie jest już

do dyspozycji, przy pakowaniu drukarki należy zasięgnąć rady

miejscowych usług wysyłkowych.

!

Jeżeli to możliwe, do dostawy należy załączyć przykłady wydruków
oraz 50-100 arkuszy papieru lub innego materiału, na którym druk
przebiegał nieprawidłowo.

!

Należy dołączyć kopię dokumentu Formularz informacyjny obsługi.

!

Firma HP zaleca ubezpieczenie wysyłanego sprzętu.

background image

PO

Rozdział 5 Obsługa i pomoc techniczna 115

115

115

115

Formularz informacyjny obsługi

Formularz informacyjny obsługi

Formularz informacyjny obsługi