HP LaserJet 2200 Printer series - Ograniczona gwarancja na ¿ywotnoœæ kasety ztonerem

background image

Ograniczona gwarancja na żywotność kasety

Ograniczona gwarancja na żywotność kasety

Ograniczona gwarancja na żywotność kasety

Ograniczona gwarancja na żywotność kasety

z tonerem

z tonerem

z tonerem

z tonerem

Uwaga

Uwaga

Uwaga

Uwaga

Poniższa gwarancja odnosi się do kasety z tonerem, dostarczonej z

tą drukarką.

Ta gwarancja zastępuje wszelkie wcześniejsze gwarancje. (7/16/96)

Kaseta z tonerem firmy HP jest objęta gwarancją na wady materiałowe i
produkcyjne aż do wyczerpania tonera HP.

Toner HP jest wyczerpany, kiedy w drukarce pojawia się komunikat o
niskim poziomie tonera. W przypadku, że produkt okaże się wadliwy, firma
HP wymieni produkt lub zwróci użytkownikowi koszty zakupienia, według
własnego uznania.

Gwarancja nie odnosi się do produktów, które były ponownie wypełnianie,
wypróżniane, z którymi obchodzono się niewłaściwie, które były używane
do innych celów lub umyślnie uszkodzone.

Niniejsza ograniczona gwarancja daje nabywcy określone prawa.
Nabywcy mogą również przysługiwać inne prawa, w zależności od danego
stanu, prowincji lub kraju.

W zakresie obowiązujących praw firma Hewlett-Packard zrzeka się
jakiejkolwiek odpowiedzialności za przypadkowe, wynikowe, szczególne,
pośrednie, karne lub przykładowe szkody, a także za utratę zysków,
wynikających z naruszenia warunków niniejszej gwarancji lub z
jakichkolwiek innych powodów.

background image

120

120

120

120 Rozdział 5 Obsługa i pomoc techniczna

PO

Światowe biura sprzedaży i usług

Światowe biura sprzedaży i usług