HP LaserJet 2200 Printer series - Dostêpnoœæ

background image

Dostępność

Firma HP zapewnia wiele form świadczenia usług i pomocy technicznej w

wielu krajach świata. Dostępność tych programów różni się w zależności

od miejsca zamieszkania użytkownika.

background image

114

114

114

114 Rozdział 5 Obsługa i pomoc techniczna

PO

Wskazówki dotyczące pakowania drukarki

Wskazówki dotyczące pakowania drukarki