HP LaserJet 2200 Printer series - Przegl¶d

background image

Przegląd

Większość programów komputerowych nie wymaga wprowadzania

poleceń drukarki przez użytkownika. W razie potrzeby znalezienia metody

wprowadzania tych poleceń zajrzyj do dokumentacji komputera i

oprogramowania.

PCL

PCL

PCL

PCL

Polecenia PCL informują drukarkę o tym, jakie zadania ma wykonać i jakiej

użyć czcionki. Niniejszy załącznik zawiera informacje dla użytkowników,

którzy znają strukturę poleceń PCL.
Polecenia PCL 5e są wstecznie zgodne z poprzednimi wersjami

poleceń PCL.
Polecenia PCL 6 wykorzystują w pełni wszystkie funkcje drukarki.

HP-GL/2

HP-GL/2

HP-GL/2

HP-GL/2

Drukarka posiada zdolność drukowania grafiki wektorowej przy użyciu

języka graficznego HP-GL/2. Drukowanie w języku HP-GL/2 wymaga,

aby drukarka opuściła język PCL i weszła w tryb HP-GL/2, co można

przeprowadzić, wysyłając odpowiednie kody PCL. Niektóre programy

mogą zmieniać języki za pomocą swoich sterowników.

PJL

PJL

PJL

PJL

Język pracy drukarki HP (Printer Job Language - PJL) zapewnia kontrolę nad

PCL i innymi językami pracy drukarki. Realizuje on cztery główne funkcje:

!

zmiana języka drukarki

!

oddzielanie zadań

!

konfiguracja drukarki

!

odczytywanie stanu drukarki

Polecenia PJL mogą być używane do zmiany domyślnych ustawień drukarki.

Uwaga

Uwaga

Uwaga

Uwaga

W tabeli na końcu tego załącznika są wymienione najczęściej używane

polecenia PCL 5e.

background image

156

156

156

156 Załącznik D Drukarka Polecenia

PO

Składnia poleceń PCL drukarki