HP LaserJet 2200 Printer series - £¶czenie sekwencji steruj¶cych

background image

Łączenie sekwencji sterujących

Łączenie sekwencji sterujących

Łączenie sekwencji sterujących

Sekwencje sterujące mogą być łączone w szeregi. Podczas łączenia
należy przestrzegać trzech ważnych zasad:

1. Pierwsze dwa znaki każdej sekwencji sterującej po znaku

? muszą

być jednakowe.

2. Podczas łączenia sekwencji sterujących należy zmienić znak dużej

litery (znak kończący) w każdej poszczególnej sekwencji sterującej
na znak małej litery.

3. Ostatnia litera w połączonej sekwencji sterującej musi być duża.

Poniższy szereg wysłanych do drukarki sekwencji sterujących wybierze
papier o formacie Legal, orientację pejzażową i osiem wierszy na cal:
?&l3A?&l1O?&l8D
Następująca sekwencja sterująca wysyła do drukarki to samo polecenie w
skróconej wersji:
?&l3a1o8D