Pomoc usługi HP LaserJet 2200 Printer series

background image

6-1/2” x 9" FRONT COVER

6-1/2" x 9" BACK COVER

copyright 2001

Hewlett-Packard Company

www.hp.com/support/lj2200

polski

hp

LaserJet 2200

hp color LaserJet xxxx

3/8” x 9" SPINE

C7058-90926

*C7058-90926*

*C7058-90926*

hp LaserJet 2200

instrukcja

obsługi

background image
background image

Drukarki z serii hp LaserJet 2200

Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi

background image

Hewlett-Packard Company
11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714 U.S.A.

Prawa autorskie i licencje

Prawa autorskie i licencje

Prawa autorskie i licencje

Prawa autorskie i licencje

Prawa autorskie Hewlett-Packard
Company 2001

Wszystkie prawa zastrzeżone.
Reprodukcja, adaptacja lub
przekład bez uprzedniego
pisemnego zezwolenia są
zabronione z wyjątkiem
przypadków, przewidzianych w
ustawie o prawach autorskich.

Użytkownik drukarki
Hewlett Packard, do której
odnosi się ta instrukcja obsługi
jest upoważniony do: a)
drukowania kopii tej instrukcji
obsługi do celów OSOBISTYCH,
WEWNĘTRZNYCH lub
FIRMOWYCH pod warunkiem,
że kopie nie będą przedmiotem
sprzedaży, odsprzedaży ani
nie będą dystrybuowane;
b) umieszczanie elektronicznej
kopii tej instrukcji na serwerze
sieciowym, udostępniającym
tę kopię jest zastrzeżone dla
użytkowników drukarki, do
której odnosi się instrukcja,
korzystających z drukarki w
celach OSOBISTYCH i
WEWNĘTRZNYCH.

Wydanie pierwsze, kwiecień 2001

Gwarancja

Gwarancja

Gwarancja

Gwarancja

Informacje zawarte w tym
dokumencie mogą być zmienione
bez uprzedzenia.

Firma Hewlett-Packard nie udziela
żadnych gwarancji, odnoszących
się do tych informacji.
FIRMA HEWLETT-PACKARD W
SZCZEGÓLNOŚCI NIE UDZIELA
DOMNIEMANEJ GWARANCJI
SPRZEDAWALNOŚCI ORAZ
PRZYDATNOŚCI DO
OKREŚLONEGO CELU.

Firma Hewlett-Packard nie
przyjmuje odpowiedzialności za
bezpośrednie, pośrednie, wtórne,
następcze i jakiekolwiek
inne szkody domniemane w
związku z udostępnieniem lub
wykorzystaniem tych informacji.

Znaki handlowe

Znaki handlowe

Znaki handlowe

Znaki handlowe

Adobe

®

, Acrobat

®

, PostScript

®

i Adobe Photoshop

®

są znakami

handlowymi firmy Adobe Systems
Incorporated i mogą być
zarejestrowane w
niektórych krajach.

NimbusSanDEE

®

, Monotype

®

i NimbusRomDEE

®

zarejestrowanymi w USA
znakami handlowymi firmy
Monotype Corporation.

CompuServe

jest amerykańskim

znakiem handlowym firmy
CompuServe, Inc.

NimbusSanDEE

, Palatino

,

NimbusRomDEE

i

NimbusRomDEE Roman

są znakami handlowymi firmy
Linotype AG i/lub jej filii w
USA i w innych krajach.

Microsoft

®

, MS Windows,

Windows

®

, Windows NT

®

i

MS-DOS

®

są zarejestrowanymi w

USA znakami handlowymi firmy
Microsoft Corporation.

LaserWriter

®

jest zarejestrowanym

znakiem handlowym firmy
Apple Computer, Inc.

TrueType

jest amerykańskim

znakiem handlowym firmy
Apple Computer, Inc.

E

NERGY

S

TAR

®

jest

zarejestrowanym w USA znakiem
usługowym firmy U.S. EPA.

Netscape jest amerykańskim
znakiem handlowym firmy
Netscape Communications
Corporation.

Unix

®

jest zarejestrowanym

znakiem handlowym firmy
The Open Group.

background image

PO

iii

iii

iii

iii

Obsługa klientów firmy HP (usługi i pomoc techniczna)

Obsługa klientów firmy HP (usługi i pomoc techniczna)

Obsługa klientów firmy HP (usługi i pomoc techniczna)