HP LaserJet 2200 Printer series - Skrive ut på transparenter

background image

Skrive ut på transparenter

Bruk kun transparenter som er anbefalt til bruk i HP LaserJet-
skrivere, f.eks. HP-transparenter. For bestillingsinformasjon, se
HP LaserJet-transparenter. Hvis du vil vite mer om spesifikasjoner
for transparenter, se Transparenter.

!

Skriv ut transparenter fra skuff 1.

!

Bruk øvre utskuff for å unngå krøllet utskrift (dette gjelder kun
transparenter; for annet utskriftsmateriale skal bakre utskuff
brukes for å hindre krøllet utskrift).

!

Hvis du vil unngå at transparenter kleber seg sammen, bør du
fjerne dem fra utskuffen etterhvert som de skrives ut.

!

Legg transparenter på et flatt underlag når du har fjernet dem
fra skriveren.

!

I skriverdriveren velger du Optimer for: og velger transparenter i
nedtrekkslisten (se Optimere for utskriftsmateriale). Hvis du har
et annet operativsystem enn Windows, kan denne funksjonen
være tilgjengelig gjennom HP Web JetAdmin (se
HP Web JetAdmin).

!

For Macintosh, gå til HP LaserJet Utility og velg transparenter.

background image

NO

Kapittel 2 Utskriftsoppgaver 47