HP LaserJet 2200 Printer series - Skrive ut på egendefinert utskriftsmateriale ellerkort

background image

Skrive ut på egendefinert utskriftsmateriale
eller kort

Postkort, 3 x 5-tommers (indeks-) kort og annet egendefinert
utskriftsmateriale kan skrives ut fra skuff 1. Minimumsstørrelsen
for utskriftsmateriale er 76 x 127 mm (3 x 5 tommer) og
maksimumsstørrelsen er 216 x 356 mm (8,5 x 14 tommer).

Merk

Du kan oppleve at papiret kjører seg fast når du bruker
utskriftsmateriale som er kortere enn 178 mm (7 tommer). Dette kan
skyldes miljømessige forhold. Sørg for å lagre og håndtere papiret på
riktig måte. Da oppnår du best mulig ytelse (se Utskrifts- og
papiroppbevaringsmiljø). Det kan også være en idé å bruke
utskriftsmateriale fra en annen produsent.

Retningslinjer for egendefinert utskriftsmateriale og kort:

!

Legg alltid kortsiden inn først i skuff 1. Hvis du vil skrive ut i
liggende modus, velger du dette alternativet i programvaren. Hvis
du legger i papiret med langsiden først kan det kjøre seg fast.

!

Bruk av bakre utskuff hindrer krøllet utskrift.

!

Skriv ikke ut på utskriftsmateriale som er smalere enn 76 mm
(3 tommer) eller kortere enn 127 mm (5 tommer).

!

I programvaren stiller du inn margene til minst 6,4 mm
(0,25 tommer) fra kantene på utskriftsmaterialet.

Se Spesifikasjoner for utskriftsmateriale hvis du vil vite mer.

background image

48 Kapittel 2 Utskriftsoppgaver

NO