HP LaserJet 2200 Printer series - Skrive ut på begge sider av papiret (tosidigutskrift)

background image

Skrive ut på begge sider av papiret
(tosidig utskrift)

Skriveren kan skrive ut på begge sider av papiret automatisk. Dette
kalles duplex-utskrift eller tosidig utskrift.

Duplexeren kan brukes med A4-, 8,5 x 13 tommers og Legal-papir.

Hvis du vil skrive ut på begge sider av et papir som har en annen
størrelse eller vekt (f.eks. papir som er tyngre enn 105 g/m

2

eller

veldig tynt), må du selv legge i papiret på nytt når den første siden er
skrevet ut. Hvis du velger Rett papirbane i skriverdriveren må du også
legge i papiret manuelt. Følg instruksjonene i driveren.

Retningslinjer for tosidig utskrift

OBS!

Skriv ikke ut på begge sider av etiketter, transparenter eller vellum,
da dette kan ødelegge skriveren og føre til fastkjørt papir.

Når du skal skrive ut på begge sider av papiret, må du velge dette i
programmet eller skriverdriveren (velg Skriv ut på begge sider i
kategorien Etterbehandling). Hvis du har et annet operativsystem enn
Windows, kan denne funksjonen være tilgjengelig gjennom HP Web
JetAdmin (se HP Web JetAdmin).

Merk

Når du bruker den innebygde duplexeren, kommer utskriften delvis ut
av øvre utskuff. Dra ikke i papiret før den tosidige utskriften er fullført.

background image

NO

Kapittel 2 Utskriftsoppgaver 49

Papirretning ved utskrift på begge sider av papiret
(tosidig utskrift)

Duplexeren skriver ut den andre siden av papiret først. Papiret må
legges i på samme måte som på tegningen.

!

I skuff 1 må den første siden vende nedover og den nederste
kortsiden være nærmest skriveren.

!

I alle andre skuffer må den første siden vende oppover og den
øverste kortsiden være nærmest skriveren.

Merk

Duplexeren fungerer ikke ved innebygd tosidig utskrift hvis den bakre
utskuffen er åpen.

Skuff 1

Alle andre skuffer

background image

50 Kapittel 2 Utskriftsoppgaver

NO

Alternativer for layout ved utskrift på begge sider
av papiret

De fire alternativene for papirretning vises nedenfor. Alternativene
blir tilgjengelige når Skriv ut på begge sider er markert i kategorien
Etterbehandling i skriverdriveren.

Merk

Hvis du har et annet operativsystem enn Windows, kan denne
funksjonen være tilgjengelig gjennom HP Web JetAdmin
(se HP Web JetAdmin).

1. Vend sidene
opp (liggende
langside)

4. Vend sidene
(stående langside)

3. Vend sidene
opp (stående
kortside)

2. Vend sidene
(liggende kortside)

1. Vend sidene opp
(liggende langside)

Denne layouten brukes ofte i regnskapsføring, databehandling
og i arbeid med regneark. Annenhver utskrift skrives ut opp
ned. Motstående sider kan leses ovenfra og ned uten avbrudd.

2. Vend sidene
(liggende kortside)

Utskriftene skrives ut riktig vei. Motstående sider leses ovenfra
og ned på venstre side, deretter ovenfra og ned på høyre side.

3. Vend sidene opp
(stående kortside)

Denne layouten brukes ofte til oppslagstavler. Annenhver
utskrift skrives ut opp ned. Motstående sider kan leses ovenfra
og ned uten avbrudd.

4. Vend sidene
(stående langside)

Dette er den vanlige standardlayouten. Alle utskrifter skrives ut
riktig vei. Motstående sider leses ovenfra og ned på venstre
side, deretter ovenfra og ned på høyre side.

background image

NO

Kapittel 2 Utskriftsoppgaver 51