HP LaserJet 2200 Printer series - Størrelse på utskriftsmateriale for skuff1

background image

Størrelse på utskriftsmateriale for skuff 1

Skuff 1 kan justeres til størrelser fra 76 x 127 mm (3 x 5 tommer) til
ark i Legal-størrelse, 216 x 356 mm (8,5 x 14 tommer). Skuff 1 bør
brukes ved utskrift på:

!

Konvolutter (se Skrive ut på konvolutter)

!

Etiketter (se Skrive ut på etiketter)

!

Transparenter (se Skrive ut på transparenter)

!

Egendefinert utskriftsmateriale eller kort (se Skrive ut på
egendefinert utskriftsmateriale eller kort)

!

Postkort (se Skrive ut på egendefinert utskriftsmateriale
eller kort)

Skuff 2

Skuff 1
(nedtrekk)

Skuff 3 (ekstrautstyr)
(skuff for 250 eller
500 ark)

background image

36 Kapittel 2 Utskriftsoppgaver

NO