HP LaserJet 2200 Printer series - Papirstørrelser for skuff 3 for 500 ark (ekstrautstyr)

background image

Papirstørrelser for skuff 3 for 500 ark
(ekstrautstyr)

Skuff 3 for 500 ark (ekstrautstyr) har innstillinger for følgende
papirstørrelser:

!

A4

!

Letter

Se Legge utskriftsmateriale i skuff 3 for 500 ark (ekstrautstyr) hvis
du vil endre papirstørrelse. Se Støttede papirstørrelser for bestemte
dimensjoner.

OBS!

Legg ikke annet enn papir i skuff 3 (ekstrautstyr). Andre typer
utskriftsmateriale, som etiketter og transparenter, kan kjøre seg fast
hvis de skrives ut fra skuff 3 (ekstrautstyr).

background image

38 Kapittel 2 Utskriftsoppgaver

NO