HP LaserJet 2200 Printer series - Støttede papirstørrelser

background image

Støttede papirstørrelser

Merk

Du kan oppleve at papiret kjører seg fast når du bruker
utskriftsmateriale som er kortere enn 178 mm (7 tommer). Dette kan
skyldes miljømessige forhold. Sørg for å lagre og håndtere papiret på
riktig måte. Da oppnår du best mulig ytelse (se Utskrifts- og
papiroppbevaringsmiljø).

Skuff 1

Dimensjoner

a

Vekt

Kapasitet

b

Minimumsstørrelse
(egendefinert)

76 x 127 mm
(3 x 5 tommer)

60 til 163 g/m

2

100 ark med 80 g/m

2

-

papir

Maksimumsstørrelse
(egendefinert)

216 x 356 mm
(8,5 x 14 tommer)

Transparenter

Samme som
minimums- og
maksimumsstørrelsene
over.

Tykkelse:
0,10 til 0,14 mm
(0,0039 til
0,0055 tommer)

75 vanlige

Etiketter

c

Tykkelse:
0,10 til 0,14 mm
(0,0039 til
0,0055 tommer)

50 vanlige

Konvolutter

Opptil 90 g/m

2

opptil 10

a. Skriveren støtter utskriftsmateriale i en rekke størrelser. Hvilke størrelser som støttes, finner du i skriverens

programvare. Se Skrive ut på egendefinert utskriftsmateriale eller kort.

b. Kapasiteten kan variere avhengig av størrelsen og tykkelsen på utskriftsmaterialet, samt miljømessige forhold.
c. Glatthet - 100 til 250 (Sheffield).

background image

NO

Tillegg B Spesifikasjoner for utskriftsmateriale 135

Skuff 2 eller
skuff 3
(250-arks skuff)

Dimensjoner

a

Vekt

Kapasitet

b

Letter

216 x 279 mm
(8,5 x 11 tommer)

60 til 105 g/m

2

250 ark med 80 g/m

2

-

papir

A4

210 x 297 mm
(8,3 x 11,7 tommer)

Executive

191 x 267 mm
(7,3 x 10,5 tommer)

Legal

216 x 356 mm
(8,5 x 14 tommer)

B5 (ISO)

176 x 250 mm
(6,9 x 9,9 tommer)

B5 (JIS)

182 x 257 mm
(7,2 x 10 tommer)

A5

148 x 210 mm
(5,8 x 8,3 tommer)

8,5 x 13 tommer

216 x 330 mm
(8,5 x 13 tommer)

a. Skriveren støtter utskriftsmateriale i en rekke størrelser. Se Skrive ut på egendefinert utskriftsmateriale

eller kort.

b. Kapasiteten kan variere avhengig av størrelsen og tykkelsen på utskriftsmaterialet, samt miljømessige

forhold.

Skuff 3 (500-
arks skuff)

Dimensjoner

a

Vekt

Kapasitet

b

Letter

216 x 279 mm
(8,5 x 11 tommer)

60 til 105 g/m

2

500 ark med 80 g/m

2

-

papir

A4

210 x 297 mm
(8,3 x 11,7 tommer)

a. Skriveren støtter utskriftsmateriale i en rekke størrelser. Se Skrive ut på egendefinert utskriftsmateriale

eller kort.

b. Kapasiteten kan variere avhengig av størrelsen og tykkelsen på utskriftsmaterialet, samt miljømessige

forhold.

background image

136 Tillegg B Spesifikasjoner for utskriftsmateriale

NO

Automatisk
tosidig utskrift

Dimensjoner

a

Vekt

Letter

216 x 279 mm
(8,5 x 11 tommer)

60 til 105 g/m

2

(16 til 28 lb Bond)

A4

210 x 297 mm
(8,3 x 11,7 tommer)

Legal

216 x 356 mm
(8,5 x 14 tommer)

8,5 x 13 tommer

216 x 330 mm
(8,5 x 13 tommer)

a. Skriveren støtter utskriftsmateriale i en rekke størrelser. Se Skrive ut på egendefinert utskriftsmateriale

eller kort.

background image

NO

Tillegg B Spesifikasjoner for utskriftsmateriale 137