HP LaserJet 2200 Printer series - Konvolutter

background image

Konvolutter

Konvoluttutførelsen er avgjørende. Konvoluttbretter kan være svært
forskjellige, ikke bare fra produsent til produsent, men også i én og
samme eske fra samme produsent. Det er kvaliteten på konvoluttene
som bestemmer om utskriften blir vellykket. Når du skal velge
konvolutter, bør du ta hensyn til følgende:

!

Vekt: Vekten på konvoluttpapiret bør ikke overstige 105 g/m

2

,

ellers kan det kjøre seg fast i skriveren.

!

Utførelse: Før utskrift skal konvoluttene ligge flatt med mindre
enn 6 mm (0,25 tommer) krumming, og de skal være lufttomme.

!

Tilstand: Konvolutter bør ikke ha skrukker, bretter eller andre
former for skade.

!

Temperatur: Bruk konvolutter som tåler varmen og trykket i
skriveren.

!

Størrelse: Du bør bare bruke konvolutter innenfor følgende
størrelser:

Merk

Konvolutter skal bare skrives ut fra skuff 1.

Du kan oppleve at papiret kjører seg fast når du bruker
utskriftsmateriale som er kortere enn 178 mm (7 tommer). Dette kan
skyldes at papiret er påvirket av miljømessige forhold. Sørg for å lagre
og håndtere papiret på riktig måte. Da oppnår du best mulig ytelse
(se Utskrifts- og papiroppbevaringsmiljø).

I skriverdriveren velger du Optimer for: og velger konvolutter i
nedtrekkslisten (se Optimere for utskriftsmateriale). Hvis du har et
annet operativsystem enn Windows, er denne funksjonen også
tilgjengelig i HP Web JetAdmin.

Minimum

Maksimum

Skuff 1

76 x 127 mm
(3 x 5 tommer)

216 x 356 mm
(8,5 x 14 tommer)

background image

NO

Tillegg B Spesifikasjoner for utskriftsmateriale 141