HP LaserJet 2200 Printer series - Etikettutførelse

background image

Etikettutførelse

Når du skal velge etiketter, bør du ta hensyn til følgende:

!

Klebemidler: Det selvkebende materialet må være stabilt ved
200 °C, som er skriverens fikseringstemperatur.

!

Oppsett: Bruk kun etiketter uten synlige områder med
underlagspapir. Hvis det er mellomrom mellom etikettene,
kan de løsne fra arket og føre til store fastkjøringsproblemer.

!

Krumming: Før utskrift skal etikettene ligge flatt uten å krumme
seg mer enn 13 mm (0,5 tommer) i alle retninger.

!

Tilstand: Bruk ikke etiketter med skrukker, bobler eller andre
tegn som tyder på at de er i ferd med å løsne.

Hvis du vil vite mer, se Skrive ut på etiketter.

Merk

I skriverdriveren velger du Optimer for: og velger etiketter i
nedtrekkslisten (se Optimere for utskriftsmateriale). Hvis du har
et annet operativsystem enn Windows, er denne funksjonen også
tilgjengelig i HP Web JetAdmin.

background image

144 Tillegg B Spesifikasjoner for utskriftsmateriale

NO