HP LaserJet 2200 Printer series - Resirkulere tonerkassetter

background image

Resirkulere tonerkassetter

Følg anvisningene i esken til den nye tonerkassetten når du skal
installere en ny HP-tonerkassett og resirkulere den gamle.

Se Utskriftstilbehør til HP LaserJet for mer informasjon om
resirkulering av tonerkassetter.

background image

NO

Kapittel 3 Skrivertips og vedlikehold 65