HP LaserJet 2200 Printer series - Oversikt

background image

Oversikt

De fleste programmer krever ikke at du legger inn skriverkommandoer.
Slå opp i dokumentasjonen for datamaskinen og programvaren hvis du
vil vite hvordan du legger inn skriverkommandoer.

PCL

PCL-skriverkommandoer forteller skriveren hvilke oppgaver som skal
utføres og hvilke fonter som skal brukes. Dette tillegget inneholder
en kort oversikt for brukere som allerede kjenner til strukturen for
PCL-kommandoer.

PCL 5e-skriverkommandoer er kompatible med eldre versjoner
av PCL.

PCL 6-skriverkommandoer utnytter skriverens funksjoner fullt ut.

HP-GL/2

Skriveren kan skrive ut vektorgrafikk med grafikkspråket HP-GL/2.
Utskrift med HP-GL/2-språket forutsetter at skriveren forlater
PCL-språket og går inn i HP-GL/2-modus. Dette gjør du ved å
sende de riktige PCL-kodene. Enkelte programmer veksler språk
gjennom driverne.

background image

152 Tillegg D Skriverkommandoer

NO

PJL

HPs skriverjobbspråk (PJL) gir kontroll utover PCL og andre
skriverspråk. PJL har følgende fire funksjoner:

!

veksle mellom skriverspråk

!

skille jobber

!

konfigure skriver

!

gi tilbakemelding om status fra skriveren

PJL-kommandoer kan brukes til å endre skriverens
standardinnstillinger.

Merk

Tabellen på slutten av dette tillegget inneholder vanlige
PCL 5e-kommandoer.

background image

NO

Tillegg D Skriverkommandoer 153