HP LaserJet 2200 Printer series - Utskriftsproblemer i nettverk

background image

Utskriftsproblemer i nettverk

Merk

Du bør bruke CDen HP LaserJet 2200 når du skal installere og sette
opp skriveren i et nettverk.

!

Skriv ut en egentest/konfigurasjonsside (se Egentest/
konfigurasjonsside). Hvis et HP JetDirect EIO-kort er installert,
skrives det ut en tileggsside med nettverksinnstillinger og status,
i tillegg til konfigurasjonssiden. Hvis sidene ikke skrives ut
på riktig språk, se Skrive ut spesialsider. Kontroller at alle
nettverksinnstillinger er riktig konfigurert. Hvis du vil vite mer
om egentest/konfigurasjonssiden i JetDirect, kan du gå til
HP JetDirect Print Server Administrator’s Guide på
http://www.hp.com/support/net_printing.

!

Prøv å skrive ut jobben fra en annen datamaskin.

!

Du kan bekrefte at skriveren fungerer sammen med en
datamaskin ved å koble den direkte til en datamaskin med en
parallellkabel eller en USB-kabel. Skriverprogramvaren må
installeres på nytt. Skriv ut et dokument fra et program som
tidligere har skrevet ut på riktig måte. Hvis dette fungerer,
kan det være et problem med nettverket.

!

Se HP JetDirect Print Server Administrator’s Guide på
http://www.hp.com/support/net_printing.

!

Hvis språket i skriveren ikke er riktig, se Skrive ut spesialsider.

!

Ta kontakt med systemansvarlig for assistanse.

background image

104 Kapittel 4 Problemløsing

NO

Vanlige problemer i Windows