HP LaserJet 2200 Printer series - Egentest/konfigurasjonsside

background image

Egentest/konfigurasjonsside

På egentest/konfigurasjonssiden finner du de fleste gjeldende
innstillinger og egenskaper for skriveren. Når du skal skrive ut
egentest/konfigurasjonssiden, trykker du på og slipper

S

TART

- og

A

VBRYT

JOBB

-knappene samtidig når skriveren er klar (Klar-lampen

lyser). Hvis du har installert et EIO-kort, blir det skrevet ut en ekstra
side, JetDirect Page, som inneholder all informasjon om HP JetDirect.

Merk

Du kan også skrive ut demosiden og egentest/konfigurasjonssidene
fra siden HP LaserJet Device Configuration Reports.