HP LaserJet 2200 Printer series - Oversikt

background image

Oversikt

Dette kapitlet viser deg hvordan du kan feilsøke skriverproblemer på
en rekke områder:

!

Sjekkliste for feilsøking

!

Feilsøke generelle utskriftsproblemer

!

Skrive ut spesialsider

!

Fjerne fastkjørt papir

!

Løse problemer med utskriftskvalitet

!

Problemer med trådløs utskrift

!

Feilsøke kontrollpanelmeldinger

!

Sekundære lysmønstre

!

Utskriftsproblemer i nettverk

!

Vanlige problemer i Windows

!

Vanlige problemer i Macintosh

!

Feilsøke PS-feil

background image

72 Kapittel 4 Problemløsing

NO

Sjekkliste for feilsøking

Hvis skriveren ikke gir respons på riktig måte, gjennomgår du
følgende sjekkliste i rekkefølge. Hvis skriveren unnlater å oppfylle et
trinn, følger du tilsvarende forslag til feilsøking.