HP LaserJet 2200 Printer series - Utmatingsområdene

background image

Utmatingsområdene

OBS!

Fastkjørt papir i dette området kan føre
til løs toner på arket. Hvis du får toner
på klær eller hender, må du vaske dem i
kaldt vann. (Varmt vann fester toneren
til stoffet.)

1

Åpne det øvre dekselet og ta ut
tonerkassetten. Åpne den bakre
utskuffen.

Merk

Du må åpne det øvre dekselet for å
utløse tannhjulene ved bakre utmating,
slik at papiret kan fjernes på en
enkel måte.

2

Hvis forkanten på papiret ikke er
synlig eller bare synlig i området
rundt kassetten, trekker du
forkanten forsiktig ut av skriveren
fra den bakre utmatingsåpningen
med begge hender. Fjern resten
av det fastkjørte papiret forsiktig
fra skriveren.

3

Hvis papiret er nesten helt synlig
fra den øvre utskuffen, trekker
du resten av papiret forsiktig ut
av skriveren.

4

Sett tonerkassetten inn igjen.
Lukk det øvre dekselet og den
bakre utskuffen.

Merk

Hvis Obs!-lampen fortsetter å lyse,
er det fremdeles fastkjørt papir i
skriveren. Se etter fastkjørt papir i
papirmatingsområdet, og rundt
tonerkassetten og duplexeren.

3

1

2

4

background image

NO

Kapittel 4 Problemløsing 85