HP LaserJet 2200 Printer series - Sekundære lysmønstre

background image

Sekundære lysmønstre

Merk

Du kan også bruke kontrollpanelsimulatoren til å tolke
skrivermeldinger.

Kontinuerlige Obs!-feil

Feiltype

Lysmønster

Anbefalt handling

Minneoverflyt

Skriverminnet er fullt.
Trykk på

S

TART

for å fortsette utskriften.

Hvis du mister data, kan du forsøke å
frigjøre skriverminne ved å fjerne
eventuelle unødvendige fonter, makroer
eller data som ligger i skriverminnet. Hvis
du fortsatt mister data, er det mulig du
må legge til mer skriverminne. En
midlertidig løsning er å forenkle bildet
eller skrive ut med en oppløsning på
600 ppt.

Midlertidig
maskinfeil

Skriveren har registrert en midlertidig
maskinfeil. Tilbakestill skriveren ved å slå
den av og deretter på igjen.

Sideoverflyt

Utskriftsjobben ble for komplisert i forhold
til tilgjengelig skriverminne.
Trykk på

S

TART

for å fortsette utskriften.

Hvis du mister data, er det mulig du må
legge til mer skriverminne. En midlertidig
løsning er å forenkle bildet eller skrive ut
med en oppløsning på 600 ppt.

background image

NO

Kapittel 4 Problemløsing 99

Dårlig forbindelse

Koblingen mellom skriveren og
datamaskinen er dårlig eller kabelen er
av dårlig kvalitet. Forsikre deg om at
kablene er festet godt. Kontroller at du
bruker en kabel av høy kvalitet.

Feil i minne-
konfigureringen

!

Skriv ut jobben på nytt.

!

Slå av skriveren. Trykk og hold inne
Start-knappen. Slå på skriveren og
hold Start-knappen inne i ca. fem
sekunder til, men ikke lenger enn i
15 sekunder. Obs!-lampen begynner
å lyse i løpet av disse sekundene.
Slipp Start-knappen. Hvis både
Obs!-lampen og Klar-lampen
begynte å lyse før du slapp Start-
knappen, må du gjenta trinnene.

!

Skift DIMM-moduler (minne).

!

Ta kontakt med en av HPs
servicerepresentanter. Se
HPs kundestøtte (service og støtte)
eller Internasjonale salgs- og
servicekontorer.

Kontinuerlige Obs!-feil (forts.)

Feiltype

Lysmønster

Anbefalt handling

background image

100 Kapittel 4 Problemløsing

NO

Personlighets-/
Jobbrelatert feil

!

Slå av skriveren. Trykk og hold inne
Start-knappen. Slå på skriveren og
hold Start-knappen inne i ca. fem
sekunder til, men ikke lenger enn i
15 sekunder. Obs!-lampen begynner
å lyse i løpet av disse sekundene.
Slipp Start-knappen. Hvis både
Obs!-lampen og Klar-lampen
begynte å lyse før du slapp Start-
knappen, må du gjenta trinnene.

!

Fjern eller skift DIMM-modulen
for språk.

!

Ta kontakt med en av HPs
servicerepresentanter. Se
HPs kundestøtte (service og støtte)
eller Internasjonale salgs- og
servicekontorer.

Bufferflyt

!

Koblingen mellom skriveren og
datamaskinen er dårlig, eller
kabelen er av dårlig kvalitet. Forsikre
deg om at kablene er festet godt.
Kontroller at du bruker en kabel
av høy kvalitet.

!

Ta kontakt med en av HPs
servicerepresentanter. Se
HPs kundestøtte (service og støtte)
eller Internasjonale salgs- og
servicekontorer.

Generell
kontinuerlig feil

Ta kontakt med en av HPs
servicerepresentanter. Se
HPs kundestøtte (service og støtte) eller
Internasjonale salgs- og servicekontorer.

Kontinuerlige Obs!-feil (forts.)

Feiltype

Lysmønster

Anbefalt handling

background image

NO

Kapittel 4 Problemløsing 101

NVRAM-feil

Det ikke-flyktige minnet (NVRAM) er
midlertidig fullt.
Trykk på

S

TART

for å slette utskriften.

Kontroller at skriverinnstillingene er
riktige. Hvis problemet vedvarer, kan du
ta kontakt med forhandleren eller en av
HPs servicerepresentanter. Se
HPs kundestøtte (service og støtte) eller
Internasjonale salgs- og servicekontorer.

IO-feil

Skriveren har registrert en midlertidig
EIO-feil. Tilbakestill skriveren ved å slå
den av og deretter på igjen.

Kontinuerlige Obs!-feil (forts.)

Feiltype

Lysmønster

Anbefalt handling

background image

102 Kapittel 4 Problemløsing

NO

Feil med ekstrautstyr

Feiltype

Lysmønster

Anbefalt handling

Feil med
EIO-utgang

Fjern ekstrautstyret fra
EIO-utgangen eller DIMM-sporet
som feilen gjelder, og fortsett
utskriften.

Feil med
DIMM-spor 1

Fjern ekstrautstyret fra
EIO-utgangen eller DIMM-sporet
som feilen gjelder, og fortsett
utskriften.

Feil med
DIMM-spor 2

Fjern ekstrautstyret fra
EIO-utgangen eller DIMM-sporet
som feilen gjelder, og fortsett
utskriften.

background image

NO

Kapittel 4 Problemløsing 103