HP LaserJet 2200 Printer series - Feilsøke kontrollpanelmeldinger

background image

Feilsøke kontrollpanelmeldinger

Lysmønstre på kontrollpanelet viser skriverens status. Lysene kan
være i en av følgende tilstander:

Hvis du trenger hjelp til å forstå eller feilsøke lampene på
kontrollpanelet, kan du lese mer nedenfor eller bruke
kontrollpanelsimulatoren (se Kontrollpanelsimulator).