HP LaserJet 2200 Printer series - Feilsøke generelle utskriftsproblemer

background image

Feilsøke generelle utskriftsproblemer

Feilsøke generelle utskriftsproblemer

Symptom

Mulig årsak

Løsning

Skriveren henter
utskriftsmateriale fra
feil skuff.

Skuffevalget i programmet kan
være feil.

Den konfigurerte størrelsen
passer ikke til størrelsen på
utskriftsmaterialet i skuffen.

I mange programmer ligger
valget av skuff på menyen
Utskriftsformat i programmet.

Fjern eventuelt utskriftsmateriale i
andre skuffer, slik at skriveren
henter fra den aktuelle skuffen.

I Macintosh endrer du
skuffprioriteten med
HP LaserJet Utility.

Endre den konfigurerte siden slik
at den passer til størrelsen på
utskriftsmaterialet i skuffen. Dette
gjør du i skriverdriveren eller med
HP LaserJet Device Configuration
(Windows-brukere). Hvis du ikke
bruker Windows, konfigurerer du
størrelsen med HP Web
JetAdmin.

Skriveren henter ikke papir
fra skuff 2 eller skuff 3
(ekstrautstyr).

Den bakre papirlengdeskinnen
er feiljustert (skuff 2 eller skuff
3 for 250 ark, ekstrautstyr).

Den bakre stoppmekanismen
er feiljustert (skuff 3 for
500 ark, ekstrautstyr).

Hvis du vil vite hvordan du justerer
de bakre skinnene, se Legge
utskriftsmateriale i skuff 2 eller
skuff 3 for 250 ark (ekstrautstyr)
eller Legge utskriftsmateriale i
skuff 3 for 500 ark (ekstrautstyr).

background image

NO

Kapittel 4 Problemløsing 75

Utskriftsjobben går
svært sakte.

Jobben kan være
svært komplisert.

Den maksimale hastigheten
på 19 sider per minutt (Letter,
eller 18 spm for A4) kan ikke
overstiges, selv om du utvider
minnet.

Utskriftshastigheter kan bli
redusert automatisk ved
utskrift på spesialformat.

I skriverdriveren må Optimer
for: stilles inn på kort, tykt,
grovt eller bond-papir.

Gjør jobben mindre komplisert
eller forsøk å justere innstillingene
for utskriftskvalitet. Utvid minnet i
skriveren dersom dette
inntreffer ofte.

I skriverdriveren stiller du inn
Optimer for: på vanlig papir.
Se Optimere for utskriftsmateriale.
Velg Start, Innstillinger,
Skrivere, høyreklikk på ikonet
og velg Angi standarder
(Windows NT) eller Egenskaper
(Windows 9x). Velg kategorien
Papir og still inn Optimer for:
på vanlig papir.

Merk: Hvis du ender Optimer for:
til vanlig, blir jobben skrevet ut
fortere. Hvis du skriver ut på tykt
papir, bør du heller stille inn
Optimer for: på tykt, selv om
utskriften da vil ta lenger tid.

Utskriftsjobben skrives ut
på begge sider av papiret.

Du kan ha valgt duplex i
skriverdriveren.

Se Tilgang til skriverdriveren hvis
du vil finne ut hvordan du åpner
skriverdriveren, eller slå opp i den
elektroniske hjelpen.

Sider skrives ut, men
de er blanke.

Det kan sitte igjen
forseglingstape i
tonerkassetten.

Ta ut tonerkassetten og trekk
ut forseglingstapen. Sett
tonerkassetten inn igjen. Sjekk
skriveren og skriv ut en demoside
ved å trykke på

S

TART

.

Filen kan inneholde
blanke sider.

Kontroller at filen ikke inneholder
blanke sider.

Feilsøke generelle utskriftsproblemer (forts.)

Symptom

Mulig årsak

Løsning

background image

76 Kapittel 4 Problemløsing

NO

Skriveren skriver ut, men
teksten er feil, uleselig eller
ufullstendig.

Skriverkabelen er løs
eller defekt.

Koble fra skriverkabelen og
koble den til på nytt. Prøv en
utskriftsjobb som du vet virker.
Hvis mulig, kan du koble kabelen
og skriveren til en annen
datamaskin og prøve en
utskriftsjobb som du vet virker.
Til slutt prøver du en ny kabel.

Skriveren er i et nettverk eller
en delt enhet og mottar ikke
klare signaler.

Koble skriveren fra nettverket
og koble den direkte til en
datamaskin med en parallellkabel
eller en USB-kabel. Skriv ut en
jobb som du vet virker.

Du har valgt feil driver i
programmet.

Sjekk menyen for skrivervalg i
programmet og forsikre deg om at
du har valgt HP LaserJet 2200.

Programmet har
en funksjonsfeil.

Prøv å skrive ut en jobb fra et
annet program.

Operativsystemet har
en funksjonsfeil.

Hvis du skriver ut fra Windows
(uansett versjon), avslutter du
og går til DOS. Bekreft
funksjonaliteten ved hjelp av
følgende kommando: Etter C:\
skriver du

dir lpt1

og trykker på Enter. (Det er en
forutsetning at skriveren er
tilkoblet LPT1.) Hvis Start-lampen
begynner å lyse, trykker du på

S

TART

-knappen for å skrive og

løse ut siden. Hvis siden skrives
ut på riktig måte, har
operativsystemet en funksjonsfeil.

Skriveren gir ingen
respons når du velger
"skriv ut" i programvaren.

Skriveren kan være i modus
for manuell mating (Obs!-
lampen blinker og Start-
lampen lyser).

Legg papir i skuff 1 hvis den er
tom. Hvis det ligger papir i den,
trykker du på og slipper

S

TART

-

knappen.

Feilsøke generelle utskriftsproblemer (forts.)

Symptom

Mulig årsak

Løsning

background image

NO

Kapittel 4 Problemløsing 77

Skriveren gir ingen
respons når du velger
"skriv ut" i programvaren
(forts.).

Kabelen mellom
datamaskinen og skriveren
er ikke riktig tilkoblet.

Koble fra kabelen og koble den
til på nytt.

Skriverkabelen er defekt.

Hvis mulig, kan du koble kabelen
til en annen datamaskin og prøve
en utskriftsjobb som du vet virker.
Du kan også prøve med en annen
kabel.

Du har valgt feil skriver i
programmet.

Sjekk menyen for skrivervalg i
programmet og forsikre deg om at
du har valgt HP LaserJet 2200.

Papir har kjørt seg fast i
skriveren.

Fjern fastkjørt papir. Vær spesielt
forsiktig rundt duplexeren. Se
Fjerne fastkjørt papir.

.

Programvaren for skriveren er
ikke konfigurert for
skriverutgangen.

Sjekk menyen for skrivervalg i
programmet og forsikre deg om at
den bruker riktig utgang. Hvis
datamaskinen har mer enn én
utgang, må du passe på at
skriveren er tilkoblet riktig utgang.

Skriveren er i et nettverk og
mottar ingen signaler.

Koble skriveren fra nettverket
og koble den direkte til en
datamaskin med en parallellkabel
eller en USB-kabel. Installer
skriverprogramvaren på nytt. Skriv
ut en jobb som du vet virker.
Fjern jobber som du har stanset
fra utskriftskøen.

Skriveren får ikke strøm.

Hvis ingen lamper lyser, må
du sjekke koblingene på
strømledningen. Sjekk av/på-
bryteren. Sjekk strømkilden.

Feilsøke generelle utskriftsproblemer (forts.)

Symptom

Mulig årsak

Løsning

background image

78 Kapittel 4 Problemløsing

NO

Skriveren gir ingen
respons når du velger
"skriv ut" i programvaren
(forts.).

Skriveren har en funksjonsfeil. Sjekk om lampene på skriveren

indikerer en feil. Se Feilsøke
kontrollpanelmeldinger eller bruk
kontrollpanelsimulatoren.

Papiret er krøllet når det
kommer ut av skriveren.

Papiret er krøllet når det
kommer ut i øvre utskuff.

Åpne bakre utskuff slik at papiret
kan skrives ut i en rett papirbane.

Snu papiret som du skriver ut på.

Feilsøke generelle utskriftsproblemer (forts.)

Symptom

Mulig årsak

Løsning

background image

NO

Kapittel 4 Problemløsing 79