HP LaserJet 2200 Printer series - Installasjonstips for programvaren

background image

Installasjonstips for programvaren

Hvis du har tilgang til Internett, kan du laste ned drivere fra World
Wide Web eller HPs FTP-servere. Web-siden for drivere er:

http://www.hp.com/cposupport/cspt/lj2200_spt/ (klikk på Downloads
og Drivers)

Hvis du ikke har tilgang til Internett eller en CD-ROM-stasjon, kan du
installere driveren HP LaserJet 2100 fra Windows-operativsystemet,
eller ta kontakt med HPs kundestøtte (service og støtte).

Merk

Hvis du installerer driveren HP LaserJet 2100 kan du skrive ut, men
mange av funksjonene til HP LaserJet 2200 vil være utilgjengelige.

Hvordan får jeg tilgang til skriverfunksjoner?

Noen skriverfunksjoner, f.eks. egendefinert papirstørrelse og
papirretning, kan være tilgjengelige gjennom innstillingene i
programmet. Bruk programinnstillinger hvis du kan, da de
overstyrer innstillingene i skriverdriveren.

Du får tilgang til avanserte skriverfunksjoner gjennom skriverdriveren.
Se Programvarefunksjoner hvis du vil vite mer om hvordan du bruker
bestemte funksjoner i skriverdriveren.

Hvilke tilleggsdrivere og programoppgraderinger
er tilgjengelige?

De nyeste skriverdriverne og skriverprogramvare for HP LaserJet-
skrivere finnes på World Wide Web (http://www.software.hp.com).
Les "Viktig"-filen for mer informasjon om utgivelser.

background image

22 Kapittel 1 Grunnleggende om skriveren

NO

Hvor får jeg tak i annen programvare?

Se Skriverprogramvare for beskrivelse av alternativ
skriverprogramvare som er tilgjengelig for installasjon.

Merk

Du kan lese mer om hvilke språk som støttes, og eventuell ekstra
programvare, i Viktig-filen på CDen HP LaserJet 2200. Nye drivere,
tilleggsdrivere og annen programvare kan skaffes fra Internett og andre
kilder. Hvis du ikke har tilgang til Internett og ønsker å få tak i den siste
programvaren, se HPs kundestøtte (service og støtte).

Merk

Hvis du vil vite mer om HPs programvareløsninger for nettverk,
se HPs kundestøtte på http://www.hp.com/support/net_printing.

Hvordan fjerner jeg skriverprogramvaren?

Windows

Etter installasjonen i Windows (med unntak av 3.1x), kan du fjerne
noen eller alle komponentene i HP-utskriftssystemet for Windows
med Avinstallereren i programgruppen HP LaserJet 2200/Verktøy.

Starte Avinstallereren:

1.

Velg Start og deretter Programmer.

2.

Marker HP LaserJet 2200 og velg deretter Verktøy.

3.

Velg Avinstallerer.

4.

Klikk på Neste.

5.

Velg komponentene i HP-utskriftssystemet som du vil
avinstallere.

6.

Klikk på OK.

7.

Følg anvisningene.

Macintosh

Hvis du vil fjerne skriverprogramvaren fra Macintosh-maskinen,
drar du mappen HP LaserJet og PPD-filene til papirkurven.

background image

NO

Kapittel 1 Grunnleggende om skriveren 23