HP LaserJet 2200 Printer series - Voorschriften van de FCC

background image

Voorschriften van de FCC

Uit tests is gebleken dat dit apparaat voldoet aan de limieten die krachtens Part 15 van
de FCC Regulations zijn gesteld aan een digitaal apparaat uit de klasse B. De limieten
moeten in een woonomgeving een redelijke bescherming bieden tegen storing.
Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze energie ook
uitstralen. Als dit apparaat niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt,
kan dit leiden tot ernstige storing van de radiocommunicatie. Het is echter niet met
zekerheid te zeggen dat geen enkele installatie ooit een storing zal veroorzaken.
De aanwezigheid van een storing kan worden vastgesteld door het apparaat uit en
weer in te schakelen. Als dit apparaat de radio- en televisiesignalen ernstig stoort,
kan de gebruiker de volgende maatregelen treffen:

z

Stel de ontvangstantenne anders op.

z

Zet het apparaat en het ontvangende apparaat verder uit elkaar.

z

Sluit het apparaat aan op een ander stopcontact of circuit dan dat waarop het
ontvangende apparaat is aangesloten.

z

Raadpleeg de dealer of een radio- en televisiemonteur.

Opmerking

Veranderingen en/of aanpassingen aan het apparaat welke niet door HP zijn
goedgekeurd, kunnen de gebruiker onbevoegd maken om het apparaat te bedienen.

Om te voldoen aan de limieten voor apparaten uit de klasse B, zoals gesteld in Part 15
van de FCC Regulations, is het gebruik van een afgeschermde interfacekabel
verplicht.