HP LaserJet 2200 Printer series - Steg6: Anslutanätsladden

background image

Steg 6: Ansluta nätsladden

1

Se till att strömbrytaren på sidan av enheten visar att skrivaren
inte är påslagen.

2

Koppla in nätsladden i skrivaren och i en jordad strömdosa eller
ett jordat vägguttag.

Obs!

Använd bara den nätsladd som levereras med produkten.

3

Sätt på skrivaren.

Bild 6

Anslut nätsladden

background image

12

SVWW