HP LaserJet 2200 Printer series - Valfritt 500-arksfack (Fack3)

background image

Valfritt 500-arksfack
(Fack 3)

1 Dra ut facket ur skrivaren.

2 En förpackningsdetalj i orange plast

håller facket nere. Vrid den motsols
och lyft för att ta bort den.

3 När du ska justera för papper i

brevstorlek lyfter du det bakre
pappersstoppet och för A4-storlek
trycker du ner det.

4 För papper i brevstorlek flyttar du ut

sidostöden så långt som möjligt och
för A4-papper flyttar du in dem så
långt som möjligt.

5 Lägg i papperen och se till att de

ligger plant i facket. Se till att
papperen ligger under markeringarna
på var sida och längst bak i facket.

6 Skjut in facket i skrivaren igen.

1

2

3

4

5

background image

SVWW

Steg 5: Ansluta skrivarkabeln 9

Svenska