HP LaserJet 2200 Printer series - Windows-installasjon

background image

Windows-installasjon

Det finnes flere former for Windows-installasjon, avhengig av
kabeltypen som ble brukt ved tilkobling.

z

Hvis du brukte en parallellkabel ved tilkobling, se avsnittet
nedenfor.

z

Hvis du brukte en USB-kabel ved tilkobling, bla til side 15.

z

Hvis du brukte en nettverkskabel ved tilkobling, bla til side 18.

Tilkobling med parallellkabel

Merk

Følgende instruksjoner for programvareinstallasjon forutsetter at datamaskinen var
slått AV i "Trinn 5: Koble til skriverkabelen" og "Trinn 6: Feste strømledningen". Hvis du
utførte disse trinnene mens datamaskinen var slått PÅ, og du ikke har startet den på
nytt, kan du fremdeles installere skriverprogramvaren. Fremgangsmåten vil da avvike
en del fra beskrivelsen nedenfor. Fullfør installasjonen med instruksjonene for
Windows NT 4.0 på side 14.

1

Slå på datamaskinen og lukk eventuelle åpne programmer.

2

Følg trinnene for din Windows-versjon:

Windows 3.1x
(kun driver)

a

Velg Hoved, Kontrollpanel, Utskriftsbehandling.

b

Klikk på Legg til i dialogboksen Skrivere. Velg Installere ny eller oppdatert
skriver i nedtrekkslisten, og klikk deretter på Installer.

c

Legg CDen HP LaserJet 2200 i CD-ROM-stasjonen.

d

Klikk på Bla gjennom. Bla til "D:\Norwegian\Drivers\Win3x" (bokstaven D
representerer CD-ROM-stasjonen). Velg "oemsetup.inf" og klikk på OK.

e

Marker driveren HP LaserJet 2200 series. Klikk på OK.

f

Lukk alle vinduer og start maskinen på nytt.

g

Du kan kontrollere at installasjonen ble vellykket ved å åpne et program og
åpne eller lage et enkelt dokument.

h

Forsikre deg om at riktig skrivernavn vises, og skriv ut dokumentet.

i

Hvis utskriften er feilfri, er installasjonen fullført. Fortsett med trinn 8
på side 20. (Hvis ingenting skrives ut, eller utskriften inneholder feil,
se "Hvis du får problemer" på side 21.)

Windows 95

a

Vinduet "Veiviser for oppdatering av enhetsdrivere" vises på skjermen.

b

Legg CDen HP LaserJet 2200 i CD-ROM-stasjonen.

c

Avhengig av versjonen av Windows 95:

Klikk på Neste> (hvis mulig) og gå til trinn 3 nedenfor.

- eller -

Klikk på OK og fortsett til trinn d nedenfor.

d

Skriv

D:\9xME_LPT

på linjen (bokstaven

D

representerer

CD-ROM-stasjonen), og klikk på OK.

background image

14

NOWW

3

Følg instruksjonene på skjermen når du skal installere programvaren.

Windows 98

a

Vinduet "Veiviser for maskinvareinstallasjon" vises på skjermen.
Klikk på Neste>.

b

Velg "Søk etter den beste driveren for enheten. (Anbefalt)" og klikk deretter
på Neste>.

c

Klikk i de aktuelle boksene til det er et merke ved siden av "Angi
plassering:" (og INGEN merker ved siden av "Diskettstasjoner"
og "CD-ROM-stasjon").

d

Legg CDen HP LaserJet 2200 i CD-ROM-stasjonen.

e

Når meldingen "Angi plassering:" vises, skriver du

D:\9xME_LPT

(bokstaven

D

representerer CD-ROM-stasjonen). Klikk på Neste>.

Windows
2000 og
Windows XP

a

Vinduet "Veiviser for funnet maskinvare" vises på skjermen.
Klikk på Neste>.

b

Velg "Søk etter en passende driver for enheten (anbefales)",
og klikk deretter på Neste>.

c

I "Alternative søkeplasseringer:" klikker du i de aktuelle boksene til det er
et merke ved siden av "Angi plassering:" (og INGEN merker ved siden av
"Diskettstasjoner" og "CD-ROM-stasjoner"). Klikk på Neste>.

d

Legg CDen HP LaserJet 2200 i CD-ROM-stasjonen.

e

I "Kopier produsentens filer fra:" skriver du

D:\2000_XP

(bokstaven

D

representerer CD-ROM-stasjonen) og klikker på OK.

f

Veiviseren viser et vindu som forteller at den har funnet driveren.
Klikk på Neste>.

Windows
Millennium

a

Veiviseren for maskinvareinstallasjon vises på skjermen.

b

Velg "Angi plassering av driveren (avansert)" og klikk på Neste>.

c

Velg "Søk etter den beste driveren for enheten. (Anbefalt)", og klikk i
de aktuelle boksene til det er et merke ved siden av "Angi plassering:"
(og IKKE et merke ved siden av "Flyttbare medier".

d

Legg CDen HP LaserJet 2200 i CD-ROM-stasjonen.

e

Når meldingen "Angi plassering:" vises, skriver du

D:\9xME_LPT

(bokstaven

D

representerer CD-ROM-stasjonen). Klikk på Neste>.

Windows
NT 4.0

Hvis du skal installere programvaren på Windows NT 4.0, må du ha
administratorrettigheter (til start og omstart).

a

Legg CDen HP LaserJet 2200 i CD-ROM-stasjonen.

b

Når velkomstmeldingen vises, følger du instruksjonene på skjermen.
Dersom velkomstmeldingen ikke vises: klikk på Start, deretter Kjør,
skriv

D:\SETUP

(bokstaven

D

representerer CD-ROM-stasjonen),

og klikk på OK.

c

Klikk på knappen ved siden av Installere skriver.

background image

NOWW

Trinn 7: Installere skriverprogramvaren 15

Norsk

Merk

Før installasjonen er fullført, må du passe på å sette et merke ved siden av
"Skriv ut testside" (når du blir bedt om det).

Hvis vinduet "Veiviser for funnet maskinvare" vises på nytt før installasjonen i
Windows 2000 er fullført, klikker du på Avbryt.

4

Klikk på Fullfør.

5

Hvis du blir bedt om å starte maskinen på nytt, velger du Ja. Testsiden skrives ut
etter at maskinen er startet på nytt. Hvis du ikke blir bedt om å starte maskinen på
nytt, skrives testsiden ut med en gang. (Hvis du har Windows NT 4.0, trenger du
ikke å starte maskinen på nytt.)

6

Hvis testsiden skrives ut uten feil, er installasjonen fullført. Fortsett med "Trinn 8:
Skrive ned og oppbevare viktig informasjon" på side 20. (Hvis ingenting skrives ut,
eller testsiden inneholder feil, se "Hvis du får problemer" på side 21.)

Tilkobling med USB-kabel

Merk

Windows 3.1x, 95 og NT 4.0 støtter ikke koblinger med USB-kabel. Følgende
instruksjoner gjelder datamaskiner med Windows 98, 2000 eller Millennium. Hvis
du vil koble en USB-kabel til en Macintosh, se "Macintosh-installasjon" på side 17.

1

Hvis datamaskinen er slått av, slår du den på nå. Lukk eventuelle åpne
programmer.

2

Følg trinnene for din Windows-versjon:

Windows 98

a

Vinduet "Veiviser for maskinvareinstallasjon" vises på skjermen.
Klikk på Neste>.

b

Velg "Søk etter den beste driveren for enheten. (Anbefales)"
og klikk deretter på Neste>.

c

Klikk i de aktuelle boksene til det er et merke ved siden av
"Angi plassering:" (og INGEN merker ved siden av "Diskettstasjoner"
og "CD-ROM-stasjon").

d

Legg CDen HP LaserJet 2200 i CD-ROM-stasjonen.

e

Når meldingen "Angi plassering:" vises, skriver du

D:\98ME_USB

(bokstaven

D

representerer CD-ROM-stasjonen). Klikk på Neste>.

background image

16

NOWW

3

Følg instruksjonene på skjermen når du skal installere programvaren.

Merk

Før installasjonen er fullført, må du passe på å sette et merke ved siden av
"Skriv ut testside" (når du blir bedt om det).

Hvis vinduet "Veiviser for funnet maskinvare" vises på nytt før installasjonen i
Windows 2000 er fullført, klikker du på Avbryt.

4

Klikk på Fullfør.

5

Hvis du blir bedt om å starte maskinen på nytt, velger du Ja. Testsiden skrives
ut etter at maskinen er startet på nytt. Hvis du ikke blir bedt om å starte maskinen
på nytt, skrives testsiden ut med en gang.

6

Hvis testsiden skrives ut uten feil, er installasjonen fullført. Fortsett med "Trinn 8:
Skrive ned og oppbevare viktig informasjon" på side 20. (Hvis ingenting skrives ut,
eller testsiden inneholder feil, se "Hvis du får problemer" på side 21.)

Windows
2000 og
Windows XP

a

Vinduet "Veiviser for funnet maskinvare" vises på skjermen.
Klikk på Neste>.

b

Velg "Søk etter en passende driver for enheten (anbefales)" og klikk
deretter på Neste>.

c

I "Alternative søkeplasseringer:" klikker du i de aktuelle boksene til det er
et merke ved siden av "Angi plassering:" (og INGEN merker ved siden av
"Diskettstasjoner" og "CD-ROM-stasjoner"). Klikk på Neste>.

d

Legg CDen HP LaserJet 2200 i CD-ROM-stasjonen.

e

I "Kopier produsentens filer fra:" skriver du

D:\2000_XP

(bokstaven

D

representerer CD-ROM-stasjonen) og klikker på OK.

f

Veiviseren viser et vindu som forteller at den har funnet driveren.
Klikk på Neste>.

Windows
Millennium

a

Veiviseren for maskinvareinstallasjon vises på skjermen.

b

Velg "Angi plassering av driveren (avansert)" og klikk på Neste>.

c

Velg "Søk etter den beste driveren for enheten. (Anbefalt)", og klikk i
de aktuelle boksene til det er et merke ved siden av "Angi plassering:"
(og IKKE et merke ved siden av "Flyttbare medier".

d

Legg CDen HP LaserJet 2200 i CD-ROM-stasjonen.

e

Når meldingen "Angi plassering:" vises, skriver du

D:\98ME_USB

(bokstaven

D

representerer CD-ROM-stasjonen). Klikk på Neste>.

background image

NOWW

Trinn 7: Installere skriverprogramvaren 17

Norsk