HP LaserJet 2200 Printer series - Macintosh-installasjon

background image

Macintosh-installasjon

Merk

Driveren Apple LaserWriter 8 må være installert når du skal bruke PPD. Bruk driveren
Apple LaserWriter 8 som fulgte med Macintosh-maskinen.

Før du begynner installasjonen, må virusbeskyttelsen slås av.

1

Kjør installasjonsprogrammet ved å legge CDen HP LaserJet 2200 i
CD-ROM-stasjonen. Installasjonsvinduet vises.

2

Velg riktig språk og dobbeltklikk på installasjonssymbolet.

3

Følg instruksjonene på skjermen.

Merk

CDen HP LaserJet 2200 inneholder programvare på mange språk. Når du velger
installasjonsspråk og dobbeltklikker på Installer på språket du har valgt, er det dette
språket som vises i installasjonsruten.

4

Du kan kontrollere at installasjonen ble vellykket ved å åpne et program og åpne
eller lage et enkelt dokument.

5

Forsikre deg om at riktig skrivernavn vises, og skriv ut dokumentet.

6

Hvis utskriften er feilfri, er installasjonen fullført. Fortsett med "Trinn 8: Skrive ned
og oppbevare viktig informasjon" på side 20. (Hvis ingenting skrives ut, eller
utskriften inneholder feil, se "Hvis du får problemer" på side 21.)

Tilkobling med USB-kabel

1

Åpne Apples Skrivebordsskriververktøy (Desktop Printer Utility).

2

Marker "Skriver (USB)" og klikk på OK.

3

I USB-skriver velger du Endre.

4

Marker skriveren HP LaserJet 2200 og klikk på OK.

5

I "PPD" klikker du på Auto-oppsett.

6

Pass på at du lagrer endringene før du lukker vinduet.

background image

18

NOWW