HP LaserJet 2200 Printer series - Trinn 3: Installere tonerkassetten

background image

Trinn 3: Installere tonerkassetten

1 Åpne det øvre dekselet på skriveren.

2 Fjern emballasjen rundt

tonerkassetten. Snu på kassetten og
rist den forsiktig fra side til side, slik at
toneren fordeles jevnt.

OBS!

For å hindre skade på tonerkassetten,
må den ikke utsettes for lys i mer enn et
par minutter.

3 Finn tappen med forseglingstape

i enden av kassetten. Bøy tappen
forsiktig frem og tilbake til den løsner.
Ta et godt tak i tappen og dra den rett
ut av kassetten til hele tapen er
fjernet. Pass på at du ikke berører
den svarte toneren på tapen.

Merk

Hvis du får toner på klær eller hender,
må du tørke den av med en tørr klut og
vaske klærne i kaldt vann. (Varmt vann
fester toneren til stoffet.)

4 Plasser kassetten som på bildet.

Pilen skal peke inn i skriveren. Skyv
kassetten så langt inn i skriveren som
mulig og lukk det øvre dekselet.

Merk

Hewlett-Packard Company kan ikke
anbefale bruk av andre tonerkassetter
enn HPs, verken nye, etterfylte eller
gjenfremstilte. HP kan ikke påvirke
utformingen til eller kontrollere kvaliteten
på andre produkter enn sine egne.

4

3

2

1

background image

NOWW

Trinn 4: Legge utskriftsmateriale i skuffene 7

Norsk