HP LaserJet 2200 Printer series - Innhold

background image

Innhold

HPs kundestøtte (service og støtte) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Trinn 1: Kontrollere innholdet i esken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Trinn 2: Skriverdeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Trinn 3: Installere tonerkassetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Trinn 4: Legge utskriftsmateriale i skuffene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Skuff 2 eller skuff 3 for 250 ark (ekstrautstyr) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Skuff 3 for 500 ark (ekstrautstyr). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Trinn 5: Koble til skriverkabelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Trinn 6: Feste strømledningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Trinn 7: Installere skriverprogramvaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Windows-installasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Macintosh-installasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Nettverksinstallasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Trinn 8: Skrive ned og oppbevare viktig informasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Hvis du får problemer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Hvis du får problemer med installasjonen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Hvis du får andre problemer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Spesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Informasjon om forskrifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

FCC-forskrifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Sikkerhetserklæring om laser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Samsvarserklæring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

background image

2

NOWW