HP LaserJet 2200 Printer series - Lietuviškai

background image

Lietuvi

škai

hp LaserJet 2200 serijiniai
spausdintuvai

Instrukcijos, kaip pradėti dirbti

background image

Informacija apie
autorines teises

Autorinės teisės
Hewlett-Packard Company
2001 priklauso Kompanijai.

Be raštiško leidimo draudžiama
kopijuoti, adaptuoti arba išversti,
išskyrus tuos atvejus, kai
tai daryti leidžia autorinių
teisių įstatymas.

Dalies numeris: C7058-90947
Pirmasis leidimas:
2001m. spalis

Garantija

Šiame dokumente esančią
informaciją galima keisti
be įspėjimo.

Hewlett-Packard
nesuteikia jokių garantijų
dėl šios informacijos.
HEWLETT-PACKARD
NESUTEIKIA SPECIALIŲ
GARANTIJŲ DĖL ŠIO
PRODUKTO PERKAMUMO
IR TINKAMUMO
KONKREČIAM TIKSLUI.

Hewlett-Packard nėra
atsakingas už jokį tiesioginį,
netiesioginį, atsitiktinį, logiškai
išplaukiantį, ar bet kokį kitą
gedimą, kuris tariamai atsirado
dėl šios iformacijos pateikimo
ar naudojimo.

Prekių ženklo reputacija

Microsoft

®

, Windows

®

ir

Windows NT

®

yra JAV

Microsoft Korporacijos
registruoti prekių ženklai.

Visi kiti čia paminėti produktai
gali būti atitinkamų kompanijų
prekybos ženklai.

front.fm Page ii Friday, September 7, 2001 8:25 AM

background image

LTWW

Turinys 1

Lietuvi

škai