HP LaserJet 2200 Printer series - Macintosh instalâcija

background image

Macintosh instalācija

Piezīme

Lai lietotu PPD, jābūt instalētam “Apple LaserWriter 8” draiverim. Lietojiet
“Apple LaserWriter 8” draiveri, iegādātu kopā ar Macintosh datoru.

Pirms uzsākt instalāciju, aizveriet antivīrusu programmu.

1

Aktivizējiet instalācijas programmu, ieliekot HP LaserJet 2200 kompaktdisku
nolasītājā (CD-ROM drive). Ekrānā jāparādās instalācijas logam.

2

Izvēlieties nepieciešamo valodu un veiciet dubultklikšķi uz “Installer” ikonas.

3

Sekojiet instrukcijām uz ekrāna.

Piezīme

HP LaserJet 2200 kompaktdiskā ietverts programmnodrošinājums vairākās valodās.
Kad ir izvēlēlēta instalācijas valoda un veikts dubultklikšķis uz “Install” izvēlētajā
valodā, arī instalācijas logam jāparādās izvēlētajā valodā.

4

Lai pārliecinātos, ka instalācija ir pabeigta veiksmīgi, atveriet kādu teksta
redaktoru un atveriet vai izveidojiet vienkāršu dokumentu.

5

Pārliecinieties, vai parādās pareizais printera nosaukums un izdrukājiet dokumentu.

6

Ja dokuments izdrukājas korekti, instalācija ir veiksmīgi pabeigta. Turpiniet līdz
“Astotkārt: Svarīgas informācijas ierakstīšana un saglabāšana” lapā 20. (Ja nekas
nedrukājas vai dokuments izdrukāts nekorekti, skatiet “Ja rodas problēmas”
lapā 21.)

Ja savienojums veikts ar USB kabeli

1

Atveriet Apple datora “Desktop Printer Utility”.

2

Izvēlieties “Printer (USB)” un nospiediet “OK”.

3

Zem “USB Printer Selection”, nospiediet “Change”.

4

Izvēlieties “HP LaserJet 2200 printer” un nospiediet “OK”.

5

Zem “PPD” nospiediet “Auto Setup”.

6

Pirms loga aizvēršanas pārliecinieties vai izmaiņas ir saglabātas.

background image

18

LVWW