HP LaserJet 2200 Printer series - Papildus 500-lapu papîra novietne 3

background image

Papildus 500-lapu papīra
novietne 3

1 Izvelciet papīra novietni ārā no printera.
2 Atrodiet oranžo transportēšanas klipsi,

kas tur piespiestu papīra novietni.
Pagrieziet klipsi pulksteņrādītāja
kustības virzienā un paceliet to uz
augšu, lai izņemtu no printera.

3 Lai pielāgotu novietni aploksnes formāta

papīram - pavelciet uz aizmuguri
norobežotāju; lai pielāgotu A4 papīra
formātam - piespiediet norobežotāju
uz leju.

4 Aploksnes formāta papīram bīdiet

plastmasas vadotnes klipsi uz ārpusi,
cik tālu iespējams, A4 formāta papīram -
bīdiet plastmasas vadotnes klipsi uz
iekšpusi, cik tālu iespējams.

5 Ievietojiet apdrukājamo materiālu un

pārliecinieties, ka tas ir precīzi iegūlies
papīra novietnē. Turiet apdrukājamā
materiāla līmeni zem āķiem novietnes
aizmugurē.

6 Iebīdiet papīra novietni atpakaļ printerī.

1

2

3

4

5

background image

LVWW

Piektkārt: Pievienojiet printera kabeli 9

Latviešu