HP LaserJet 2200 Printer series - Ceturtkârt: Ievietojiet apdrukâjamo materiâlu papîra novietnçs

background image

Ceturtkārt: Ievietojiet apdrukājamo materiālu
papīra novietnēs

Piezīme

Lai uzzinātu, kā apdrukāt aploksnes vai
kādu īpaša formāta apdrukājamo materiālu
no papīra novietnes 1, skatīt elektronisko
rokasgrāmatu, kas atrodas uz HP LaserJet
2200 kompaktdiska.