HP LaserJet 2200 Printer series - Installeerimine võrgus

background image

Installeerimine võrgus

HP LaserJet 2200 laserkettal toetab võrku installeerimist Novell
NetWare 3.2, 4.x ja 5.x või mõne Microsofti võrguga (v.a Windows 3.1x).
Võrgus installeerimiseks muude operatsioonisüsteemidega vt
http://www.hp.com/support/net_printing.

Märkus

Printeritega HP LaserJet 2200dn ja 2200dtn kaasas oleval HP Jetdirect
prindiserveril on 10/100 Base-TX võrguport. Kui vajate HP Jetdirect
prindiserverit mõnda muud liiki võrgupordiga, vt tellimisteavet
elektroonilisest kasutusjuhendist (mille leiate HP LaserJet 2200
laserkettalt) või pöörduge HP kohaliku edasimüüja poole.

Enne printeri tarkvara installeerimist

z

Selleks, et veenduda, et HP Jetdirect prindiserver on võrgu tarbeks
õigesti konfigureeritud, printige test/konfiguratsioonileheküljed (kui
printeri indikaator Ready põleb, vajutage nupud

G

O

ja

J

OB

C

ANCEL

üheaegselt alla ja siis vabastage need korraga). Otsige teiselt
leheküljelt üles “Hardware Address”, millele järgneb 12-kohaline
number. Seda riistvara aadressinumbrit võib vaja minna võrgu
installeerimise lõpuleviimiseks.

z

Kui installeerite tarkvara süsteemides Windows NT 4.0,
Windows 2000 või Novell NetWare, veenduge, et teil oleksid
halduriõigused.

Windowsis installeerimine viib teid läbi järgmiste sammude:

z

Printeri ühendamine Novell NetWare serveriga. (Kui ekraanil
Novell Server Detected on viip, vastake Yes.)

z

Printeri ühendamine võrku ühendatud Windowsi prindiserveriga.
(Ekraanilt Network Setup järgige teed “Client Setup”.)

z

Printeri ühendamine otse võrku prindiserverit läbimata. (Järgige
ekraanilt Network Setup teed “Server or Peer to Peer”.)

z

Printeri ühendamine võrku, kui te ei tea, kuidas seda oleks
õigem teha. (Järgige ekraanilt Network Setup teed “Help me
to determine which setup is right for me”.)

OspreyGSG.fm Page 18 Wednesday, August 29, 2001 5:22 PM

background image

ETWW

7. samm: Installeerige printeri tarkvara

19

Eesti

Eesti

Printeri tarkvara installeerimiseks

Märkus

Järgmised juhised on ainult Windowsiga arvutitele. Kui olete ühendanud Macintoshiga
võrgukaabli, vt “Installeerimine Macintoshil” lk 17.

1

Pange laserkettadraivi HP LaserJet 2200 laserketas.

2

Kui ilmub tervitusekraan, järgige ekraanile ilmuvaid õpetusi. Kui tervitusekraan
ei ilmu: klõpsake Start, seejärel Run, trükkige D:\SETUP (kus D on teie
laserkettadraivi täht) ja klõpsake siis OK.

3

Klõpsake Install Printer kõrval olevat nuppu ja järgige siis tarkvara
installeerimiseks ekraanile ilmuvaid õpetusi.

Märkus

Enne installeerimise lõpulejõudmist veenduge, et “Print a test page” kõrval
oleks märge (kui ilmub selline viip).

Kui Windows 2000 ilmub enne installeerimise lõpulejõudmist uuesti aken
“Found New Hardware Wizard”, klõpsake Cancel.

4

Klõpsake Finish.

5

Kui printer printis testlehekülje õigesti välja, on installeerimine valmis.
Jätkake “8. samm: Pange kirja ja säilitage tähtis teave” lk 20. (Kui printer
ei prindi või ei prindi testlehekülge õigesti, vt “Kui tekib probleeme” lk 21.)

Võrguprinteri juhtimise tarkvara

z

Võrku ühendatud üksikprinteri juhtimiseks kasutage HP Jetdirect
EIO prindiserveri kaardil olevat integreeritud veebiserverit.

z

Võrku ühendatud üksikprinteri juhtimiseks ärilises ja ettevõtte
keskkonnas on soovitatav installeerida HP Web JetAdmin.
Seda tarkvara HP LaserJet 2200 laserkettal ei ole, kuid HP Web
JetAdmini saate alla laadida allpool esitatud veebilehelt.

Lähemat teavet HP Jetdirect integreeritud veebiserveri või HP Web
JetAdmini kohta leiate aadressil http://www.hp.com/go/webjetadmin
ja oma elektroonilisest kasutusjuhendist, mis asub HP LaserJet 2200
laserkettal.

background image

20

ETWW