HP LaserJet 2200 Printer series - Installeerimine Macintoshil

background image

Installeerimine Macintoshil

Märkus

PPD kasutamiseks tuleb installeerida Apple LaserWriter 8 draiver. Kasutage Macintoshiga
kaasas olevat Apple LaserWriter 8 draiverit.

Enne installeerimise alustamist lülitage välja viirusekaitse.

1

Käivitage installeerimisprogramm, pannes laserkettadraivi HP LaserJet 2200
laserketta. Ekraanile ilmub installeerimisaken.

2

Valige Select the correct language ja tehke installerikoonil topeltklõps.

3

Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Märkus

HP LaserJet 2200 laserkettal on tarkvara paljudes keeltes. Kui olete valinud
installeerimiskeele ja teinud soovitud keele Install peal topeltklõpsu, ilmub selle
keele installeerimisekraan.

4

Kontrollimaks, kas installeerimine on edukalt lõpule viidud, avage mõni
rakendusprogramm ja avage või looge mõni lihtne dokument.

5

Kontrollige, kas ilmub õige printerinimetus, ja printige dokument.

6

Kui printer prindib dokumendi õigesti välja, on installeerimine valmis.
Jätkake “8. samm: Pange kirja ja säilitage tähtis teave” lk 20. (Kui printer
ei prindi või ei prindi dokumenti korralikult, vt “Kui tekib probleeme” lk 21.)

Kui ühendasite printeri USB-kaabliga

1

Avage Apple's Desktop Printer Utility (Apple'i lauaarvuti utiliit).

2

Valige “Printer (USB)” ja klõpsake OK.

3

USB Printer Selection alt klõpsake Change.

4

Valige HP LaserJet 2200 printer ja klõpsake OK.

5

“PPD” alt klõpsake Auto Setup.

6

Enne akna sulgemist kontrollige, kas olete muudatused salvestanud.

background image

18

ETWW