HP LaserJet 2200 Printer series - Valikuline 500-leheline salv3

background image

Valikuline 500-leheline
salv 3

1 Tõmmake salv printerist välja.

2 Leidke salve all hoidev oranž

plastmassist pakendimaterjal.
Pöörake seda vastupäeva ja tõstke
see välja.

3 Salve kohandamiseks letter-

formaadis paberile tõmmake
tagumine tõke üles või A4-formaadis
paberile kohandamiseks suruge
tagumine paberitõke alla.

4 Letter-formaadis paberi korral

nihutage külgmised paberi laiuse
juhikud võimalikult väljapoole ja
A4-formaadis paberi korral nihutage
külgmised paberi laiuse juhikud
võimalikult sissepoole.

5 Pange kandja sisse ja veenduge, et

see oleks salves lamedalt. Hoidke
kandja allpool salve külgedel ja
tagaosas olevaid konkse.

6 Libistage salv printerisse tagasi.

1

2

3

4

5

background image

ETWW

5. samm: Ühendage printerikaabel

9

Eesti

Eesti